IPC Tehnopolis organizuje VIRAL hakaton

IPC Tehnopolis organizuje VIRAL hakaton u periodu  od 17. do 19. maja 2021. godine. 

VIRAL hakaton će biti fokusiran na primjenu informacionih tehnologija u poljoprivredi kroz razvoj softverskih/hardverskih rješenja za izazove sa kojima se suočavaju poljoprivredna preduzeća u svakodnevnom poslovanju. U Crnoj Gori, poljoprivreda je još uvijek u velikoj mjeri oslonjena na manualnu proizvodnju, dok se dostupna tehnička i tehnološka rješenja nedovoljno koriste. Rješenja koja budu kreirana na VIRAL hakatonu će značajno olakšati poslovanje poljoprivrednih preduzeća, ali i otvoriti nove mogućnosti za napredak.

Hakaton će se održati u prostorijama IPC Tehnopolis i trajaće neprekidno 48h.

VIRAL hakaton je namijenjen studentima koji će se prijavljivati u timu, a u fokusu su dvije teme:

  1. Optimizacija sistema navodnjavanja, uključujući specifičnosti pojedinih biljnih vrsta;
  2. Mjerenje učinkovitosti radne snage.

Detaljne informacije o VIRAL hakatonu možete pronaći u prilogu.

“Hakaton organizujemo kroz projekat VIRAL koji je kofinansiran sredstvima Evropske unije kroz Erasmus + program. Cilj projekta je da uveže i poboljša saradnju između fakulteta, studenata i poslovnog sektora kroz upotrebu IKT rješenja u poljoprivrednom sektoru”, saopštili su organizatori.

Check Also

Crnogorski elektroprenosni sistem dijeli dividendu od preko 7,4 miliona eura

Održana je deveta vanredna Skupština akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema, kojom je predsjedavao v.d. izvršnog direktora …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *