Ode i zemljište srušenog “Galeba”

Nakon što se prošle godine upisala kao vlasnik parcele na mjestu gdje je nekada bio hotel “Galeb”, podgorička kompanija “Rokšped” oglasila je početkom marta prodaju tog atraktivnog zemljišta u Ulcinju.

Time je stavljena tačka na sagu o tome da li će i kada “Rokšeped”, nakon što je 2006. godine kupio pa srušio “Galeb”, na istom mjestu sagraditi novi hotel. Ostala je nepoznanica da li će kupac eventualno naslijediti obaveze “Rokšpeda” iz ugovora sa Vladom o gradnji novog hotela.

Četiri dana prije parlamentranih izbora 30. avgusta, Vlada premijera Duška Markovića povukla je tužbu protiv “Rokšpeda” u parničnom postupku pred Osnovnim sudom u Ulcinju i time stavila tačku na pitanje vlasništva nad zemljištem, a podgorička kompanija nije ispoštovala obaveze definisane ugovorom koje je imala sa državom.

Oglas objavljen, prodavac ćuti

U oglasu koji je objavila podgorička agencija za nekretnine “Fido Veritas“ piše da je na prodaju ekskluzivan plac na mjestu bivšeg hotela “Galeb”. Navedeno je da je ukupna površina urbanističke parcele 42.500 metara kvadratnih, od čega je u vlasništvu “Rokšpeda” 24,3 hiljade kvadrata, a da je ostatak predviđen za priobalni pojas koji pripada toj lokaciji.

Uz to, istaknuto je da finansijsko ulaganje u plažni dio predstavlja vid zakupnine prema Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom i naglašeno da je zemljište predviđeno za izgradnju hotela. Ukupna površina turističkog kompleksa, kako piše u oglasu, iznosi blizu 47 hiljada kvadrata u maksimum 16 nivoa.

Iz Rokšeda “Vijestima” nijesu odgovorili na pitanja zašto kompanija prodaje zemljište i da li to znači da i zvanično odustaje od gradnje novog “Galeba”. Pitanja su i da li imaju saglasnost Vlade za prodaju, imajući u vidu zaključeni ugovor sa imperativnim obavezama u vezi sa gradnjom novog hotela, da li je “Rokšped” prije ili poslije izbora 30. avgusta prošle godine, sa novom ili starom Vladom, zaključio još neki aneks osnovnog ugovora, da li će budući vlasnik parcele imati obavezu da gradi u skladu sa izrađenim projektom i da li ima interesovanja za prodaju parcele.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja (MER) “Vijestima” je rečeno da taj resor nema informaciju zašto je Vlada povukla tužbu po pitanju vlasništva nad zemljištem nekadašnjeg hotela “Galeb”.

Na pitanje da li će nova Vlada pokušati da vrati vlasništvo nad tim zemljištem, iz MER-a su kazali da je pred Upravom za nekretnine, područna jedinica Ulcinj, vođen upravni postupak za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine po zahtjevu “Rokšpeda” na nepokretnostima iz LN 4488 KO Ulcinj (lokacija nekadašnjeg hotela “Galeb”) koji je okončan rješenjem br. 954-759/2016 od 23.07.2020. godine.

“Prema tom rješenju, ‘Rokšped’ je upisan sa pravom svojine na predmetnim nepokretnostima“, piše u odgovoru.

Bez odgovora zašto se država odrekla tužbe

Zamjenik zaštitnika imovinsko-pravnih interesa države je 26. avgusta 2020. godine obavijestio ulcinjski sud da se odriče tužbenog zahtjeva protiv “Rokšpeda”.

Presudu na osnovu odricanja, 31. avgusta donio je sudija Pero Lukić, a podgorička kompanija u listu nepokretnosti (br. 4488), u koji su “Vijesti” imale uvid, upisala se kao vlasnik više od 20 hiljada kvadrata atraktivnog zemljišta. U listu nepokretnosti ne piše kada se dogodila izmjena, imajući u vidu da je država od prodaje “Galeba” 2006. godine bila vlasnik, a “Rokšped” korisnik zemljišta.

“Rokšped” je, ipak, prije dvije i po godine uspio da dobije pozitivno mišljenje Privrednog suda za sticanja vlasništva nad spornim zemljištem.

Iz kancelarije državnog zaštitnika imovinsko-pravnih interesa, “Vijestima” tada nijesu odgovorili na pitanja – zašto se država odrekla tužbe kojom je traženo da se utvrdi da su založene izjave predstavnika “Rokšpeda” u korist NLB banke i Nove ljubljanske banke ništavan pravni posao i da ne proizvode pravno dejstvo i zašto se požurilo sa podneskom o odricanju tužbenog zahtjeva, imajući u vidu da je u toku krivični postupak o toj pravnoj stvari pred Osnovnim sudom u Ulcinju.

Lukićevom presudom, državi je kao tužiocu naloženo da tuženima nadoknadi troškove postupka u iznosu od 93.109,5 eura.

Osim “Rokšpeda”, tužbenim zahtjevom bili su obuhvaćeni i NLB banka i Nova ljubljnaska banka, kod kojih je podgorička kompanija tokom 2014. i 2015. godine uzela kredite u ukupnom iznosu od 32,8 miliona eura, zalažući kao hipoteke nepostojeći hotel “Galeb” koji je srušen 2008. i zemljište, čiji je tada bila korisnik, ali ne i vlasnik.

Zbog toga se u ulcinjskom sudu vodi i krivični postupak protiv direktora i službenice ulcinjskog katastra, Dževdeta Čaprića i Smilje Šunjevarić, notara iz Podgorice Anđelka Miloševića i ovlašćenog predstavnika kompanije “Rokšped” Asima Taljanovića.

Oni se sumnjiče da su propuštanjem dužnosti nadzora, kršenjem zakona i dovodeći u zabludu nadležne institucije, oštetili državu za oko 12 miliona eura. Za ta krivična djela zaprijećena je kazna zatvora do pet godina.

Ulcinjsko tužilaštvo ranije je odustalo od daljeg krivičnog gonjenja bivšeg ministra turizma Predraga Nenezića, njegovog pomoćnika Nebojše Popovića i nekadašnjeg stečajnog upravnika Ulcinjske rivijere Miomira Jakšića, koje je sumnjičilo da nijesu poštovali obaveze iz osnovnog ugovora koji se tiče mjera nadzora u vezi sa ulaganjem u rekonstrukciju hotela “Galeb”.

Vlada žmurila na kršenje ugovorenih obaveza

Kompanija “Rokšped” kupila je hotel u septembru 2006. godine za 5,75 miliona i obavezala se da će u njega da uloži 15,4 miliona i da će imati pet zvjezdica. Umjesto toga, hotel je srušen početkom 2008. godine, a vlasnik je na istom mjestu, shodno aneksu ugovora, najavio gradnju novog objekta.

“Rokšped” iz osnovnog i aneksa ugovora nije realizovao nijednu odredbu utvrđenu rokovima, osim one koja se odnosila na isplatu dogovorenog iznosa od 5,7 miliona. Te odredbe imale su i raskidne klauzule ili uslove, ali Vlada nije posegla ni za jednom.

Tako je “Rokšped” prvu bankarsku garanciju u iznosu od 1,26 miliona morao da dostavi do 30. oktobra 2006. godine sa rokom važenja do 31. decembra 2007. godine. Drugu garanciju u iznosu od 273,5 hiljada morali su da uplate do 15. decembra 2007. godine, sa rokom važenja do 31. decembra 2008. godine. “Garancija za obezbjeđenje investicija bitan je element ovog ugovora, pa za slučaj da je kupac ne preda u predviđenom roku, ugovor će se smatrati raskinutim, a hotel će ponovo biti uknjižen na prodavca”, piše u članu 9 osnovnog ugovora.

U istom članu je precizirano “da ako kupac ne bude poštovao predviđeni plan investiranja, izvršiće se naplata garancije u roku njenog dospijeća za tu godinu što ne oslobađa kupca daljeg investiranja”.

Prema informacijama “Vijesti”, bankarska garancija nije nikada aktivirana. Hotel “Galeb” izgrađen je 1982. godine na južnoj padini Pinješa i, računajući pet vila, raspolagao je sa oko 400 ležaja.

Imao je tri zvjezdice, a prodat je tek na četvrtom međunarodnom tenderu. Stečaj u Ulcinjskoj rivijeri uveden je 22. marta 2004. godine na zahtjev lokalne Elektrodistribucije zbog duga za struju u iznosu od 230 hiljada eura. Skoro 13 godina od rušenja, na mjestu nekadašnjeg simbola ulcinjskog i crnogorskog turizma, ostao je mali kružni tok koji se nalazio ispred ulaza u velelepno zdanje i ledina koja je u minulom periodu služila i kao parking prostor.

Izvor: Vijesti.me

Foto: mne.ul-info.com

Check Also

Uskoro i u EU: vještačka inteligencija zapošljava, otpušta, bira šefove

Vještačka inteligencija se već neko vrijeme koristi u sektoru takozvane „gig -ekonomije“, u kojoj uglavnom …

Leave a Reply

Your email address will not be published.