Građani i privreda plaćaju 2.302 različite dažbine

U Crnoj Gori postoje 2.302 različite državne ili opštinske dažbine koje plaćaju građani, preduzetnici i preduzeća. Ovi nameti definisani su kroz čak 827 različitih pravnih akata.

To je navedeno na sajtu javninameti.gov.me kojeg su pripremila ministarstva finansija i ekonomije, odnosno Sekretarijat Savjeta za konkurentnost, uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj i u saradnji sa Vladom Ujedinjenog Kraljevstva.

Na sajtu se navodi da broj ovih dažbina možda nije konačan i pozivaju privatnici da ako plaćaju neki namet koji nije naveden ili znaju za njega to prijave na njihov mejl.

Ovaj registar javnih nameta za sada je u probnom radu, a u toku su pripreme za izradu zakona o registru javnih nameta koji će definisati njegov rad i popisati sve javne namete na jednom mjestu. Radnu grupu koja će se baviti pripremom ovog zakona, ali i svrsishodnosti raznih nameta i ogromnog broja pravnih propisa koji ih definišu, formiraće Vladin Savjet za konkurentnost. Član ove radne grupe biće i predstavnik Američke privredne komore u Crnoj Gori (AmCham).

“Zadovoljstvo nam je što će predstavnik AmCham uskoro biti dio radne grupe Savjeta za konkurentnost za izradu predloga zakona o registru nameta, a kojim će se i formalno postaviti okvir za funkcionisanje registra, kao i decidno propisati vrsta nameta koju su fizička i pravna lica dužni da plaćaju. Sigurni smo da će se donošenjem ovog Zakona konsolidovati oblast parafiskalnih nameta, kao i unaprijediti kreiranje poreske politike koje značajno utiče na privrednike u Crnoj Gori”, kazali su “Vijestima” iz AmChama.

Oni navode da je formiranje ovog registra veliki korak ka stvaranju stabilnog i predvidljivog poslovnog ambijenta, kao i da privrednici imaju problem sa praćenjem velikog broja propisa kojim se oni uvode.

“Svjedoci smo da su parafiskalni nameti u Crnoj Gori veoma brojni i visoki i za privrednike predstavljaju ozbiljan administrativni problem, budući da je teško ispratiti česte izmjene regulative kojim se ovi nameti uvode, na šta nam često ukazuju i naše kompanije članice. Privredne asocijacije, predvođene Unijom poslodavaca, prethodnih godina su ukazivale na potrebu da se parafiskaliteti objedine na nacionalnom i lokalnom nivou u jedinstvenu bazu, koja će služiti za zakonito i transparentno uvođenje nameta u pravni sistem. Stoga je izrada registra nameta veliki korak za stvaranje stabilnog i podsticajnog poslovnog ambijenta, te može poslužiti kao važan alat donosiocima odluka u kom pravcu treba dalje razvijati poresku politiku”, naveli su iz AmChama.

Oni naglašavaju da je Sekretarijat Savjeta za konkurentnost odradio sjajan posao koordinirajući izradu registra nameta, u saradnji sa radnom grupom koja je sastavljena od predstavnika javnih institucija, privrednih udruženja i Zajednice opština.

“Registar je korisnički orijentisan, lak za snalaženje, ostavlja mogućnost davanja komentara u cilju njegovog dnevnog ažuriranja, kao i eksportovanja rezultata pretrage u excel, što može olakšati pripremu izvještaja kojim će se analizirati postojeća opterećenja. Pored toga, raduje što je Registar djelimično preveden i na engleski jezik, i nadamo se da će Ministarstvo ekonomskog razvoja i Ministarstvo finansija i socijalnog staranja doraditi i ovaj segment registra, omogućavajući da bude dostupan i strancima, te da će se nastaviti sa redovnim ažuriranjem radi kreiranja pouzdane i javne baze parafiskalnih nameta”, smatraju u AmChamu.

Kako je navedeno na sajtu registar nameta sadrži spisak dažbina na državnom i lokalnom nivou, koje su u obavezi da plaćaju fizička i pravna lica, a osnovni cilj njegovog kreiranja je centralizacija podataka kako bi se pojednostavio proces poslovanja i povećanja transparentnosti.

“Nameti su opisani, između ostalog, atributima koji definišu: vrstu, visinu nameta, način uplate, oblast ili sektor za koji se primjenjuju, propise koji su osnov za donošenje i utvrđivanje iznosa nameta. Registar je dinamična baza koja se mijenja u skladu sa izmjenama regulative koja propisuje namete na državnom i lokalnom nivou. Datum posljednje promjene nameta se može pratiti kroz atribut ‘datum poslednje promjene podataka’. Nameti koji su sadržani u ovom registru su: akcize, doprinosi, kamate, kazne, naknade, porezi i prirezi, takse, carine,…”, navedeno je u opisu rada registra.

Analiziraće koji nameti se mogu ukinuti, a koji smanjiti

Na sajtu se navodi da je pitanje registra koji objedinjava fiskalne namete na nacionalnom i lokalnom nivou, već duže vrijeme važna tema inicirana od Vlade i privrednih udruženja, kao mjera za unapređenje poslovnog ambijenta u Crnoj Gori.

“Registar omogućava javnom sektoru da ima uvid u opterećenost nametima po sektorima privrede, analizira neophodnost postojećih nameta i na osnovu tih inputa donosi odluku u kojim slučajevima se namet može smanjiti, odložiti ili ukinuti. Ova baza treba da pomogne donosiocima odluka pri izradi nove regulative i utvrđivanja novih nameta. Sa druge strane, za privredu ovakav registar omogućuje da na transparentan način ima uvid u listu nameta i iznos istih za oblasti koje se odnose na njihovo poslovanje, kao i mogućnost da unaprijed izračunaju i planiraju troškove koji se odnose na njihove obaveze prema javnom sektoru”, navdeno je na sajtu registra.

Izvor: Vijesti

Check Also

Na kraju septembra broj blokiranih kompanija uvećan za 59

Centralna banka (CBCG) objavila je novi spisak preduzeća sa blokiranim računima, na kojem se nalazi …

Leave a Reply

Your email address will not be published.