Legalizacija ide sporo: Od 52.000 zahtjeva riješeno 1.185

Proces legalizacije bespravno sagrađenih objekata nastaviće se u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, saopšteno je Danu iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Kako navode, od oko 52.000 zahtjeva za legalizaciju, koliko ih je do sada podnijeto, donijeto je 1.185 rješenja o legalizaciji, a postupano je po skoro 80 odsto prijava.

Tačan broj nelegalnih objekata još uvijek nije utvrđen, a nadležni organi lokalne uprave sprovode proceduru sistematizacije i utvrđivanja liste bespravnih objekata za koje nije podnijet zahtjev za legalizaciju, odnosno koji nijesu ispunili uslove za legalizaciju u skladu sa zakonom.

“Postupak legalizacije objekata je u nadležnosti opština. Tim postupkom je data mogućnost opštinama da prikupe sredstva potrebna za izgradnju infrastrukture koja je osnov za razvoj bilo kojeg grada. Postupak legalizacije upravni postupak koji podrazumijeva sprovođenje niza radnji u postupku, bilo organa koji vodi postupak ili drugog nadležnog organa, bilo samog podnosioca zahtjeva za legalizaciju – vlasnika bespravnog objekta”, kažu u ministarstvu.

Navode da će se zakon o legalizaciji mijenjati, te da se trenutno razmatraju i eventualne izmjene u dijelu akta koji precizira postupak legalizacije.

“Pažljivo se razmatra faza postupkau kojoj ovlašćena privredna društva utvrđuju usklađenost bespravnog objekta sa osnovnim urbanističkim parametrima i/ili smjernicama važećeg planskog dokumenta, i koja činjenica predstavlja jedan od uslova za legalizaciju. Smatramo da je prethodno rješenje (prije izmjena i dopuna zakonskog teksta) cjelishodnije te da su jedinice lokalne samouprave u okviru javnih ovlašćenja dužne da tumače planske dokumente. Takođe, razmatra se mogućnost preciziranja ali i utvrđivanja kontrole namjene sredstava koja će se prikupiti u procesu legalizacije, prvenstveno sredstava od naplate naknade za urbanu sanaciju”, navode.

Zakonom je predviđeno da će se sredstva prikupljena u procesu legalizacije koristiti za sprovođenje mjera urbane sanacije i za obezbjeđivanje alternativnog smještaja.

“Cilj sprovođenja postupka legalizacije je unapređenje područja i javnih površina devastiranih bespravnom gradnjom, njihovo komunalno opremanje, i u konačnom unapređenje uslova života u bespravnim naseljima. Sprovođenje postupka legalizacije podrazumijeva angažovanje, odnosno radnje i postupke drugih nadležnih organa, prvenstveno organa nadležnog za evidenciju stanja u prostoru Katastra, koji je najznačajnija karika, te se pojedina rješenja moraju pažljivo sagledati i unaprijediti”, navode u ministarstvu.

„Stopiranje“ bilo koje procedure, kako navode, propisane zakonom, nužno zahtijeva propisivanje te procedure aktom iste pravne snage, što bi podrazumijevalo iznalaženje prelaznih rješenja za radnje preduzete u pokrenutim postupcima, kao i rješavanje pitanja prava i obaveza podnosilaca zahtjeva za legalizaciju, u zavisnosti od faze u kojoj se svaki pokrenuti postupak nalazi.

“Ideja je da se postojeći tekst unaprijedi, uz prethodnu analizu dosadašnjih rezultata legalizacije i uvođenjem novih rješenja koja će postupak učiniti efikasnijim. Saradnja sa opštinama je korektna, u toku je u usklađivanje i davanje saglasnosti na podzakonska akta koje donose jedinice lokalne samouprave, shodno odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Potrebno je naglasiti da je zakonom predviđeno da, ukoliko opštine ne donesu podzakonska akta, Vlada ta podzakonska akta može donijeti umjesto njih”, kažu u ministarstvu.

Koga nema na orto foto-snimku nema ulaska u proceduru

U ministarstvu kažu da u postupak legalizacije ne mogu ući samo oni objekti koji se ne nalaze na orto foto-snimku.

Za njih je zakonom predviđeno da do uklanjanja objekta plaćaju godišnju naknadu za korišćenje prostora jedinici lokalne samouprave.

“Godišnja naknada za korišćenje prostora po metru kvadratnom bespravnog objekta mbže iznositi od 0,5 do 2,0 odsto prosječne cijene građenja metru kvadratnom novoizgrađenog stambenog objekta u Crnoj Gori, koju objavljuje organ uprave nadležan za poslove statistike, za godinu koja prethodi godini za koju se naknada utvrđuje. Visinu, način i kriterijume plaćanja godišnje naknade utvrđuje, nadležni organ lokalne samouprave, uz prethodnu saglasnost ministarstva”, zaključuju u resoru ekologije i urbanizma.

Check Also

Narednih sati biće poznato šta ćete moći trgovati po nižim cijenama

Svaki građanin će osjetiti benefite akcije Stop inflaciji, jer će od sjutra imati izbor različitih …

Leave a Reply

Your email address will not be published.