Brkoviću odbijena žalba, potvrđen stečaj u Vektri Montenegro

Stečajni dužnik Vektra Montenegro ne postupa po planu reorganizacije, odnosno ne ispunjava obaveze iz plana prema predlagaču i ostalim povjeriocima. Takođe je u neprekidnoj blokadi računa ukupno 1.656 dana, navodi se u odluci Apelacionog suda.

Vijeće sudija Apelacionog suda Katarine Đurđić, Marijane Pavićević i Rama Strikovića odbilo je žalbu Dragana Brkovića i potvrdilo odluku sudije Privrednog suda Zorana Ašanina koji je polovinom januara otvorio stečaj u Vektri Montenegro. Stečaj je otvoren na zahtjev švajcarske banke NLB Interfinans zbog duga od 60 miliona eura.

Blokada

– Ne stoje navodi žalbe da je pogrešan zaključak prvostepenog suda da su ispunjeni uslovi za otvaranje stečaja nad Vektra Montenegrom, jer je tokom prethodnog postupka utvrđeno da stečajni dužnik ne postupa po planu reorganizacije, odnosno ne ispunjava obaveze iz plana prema predlagaču i ostalim povjeriocima. Takođe je u neprekidnoj blokadi računa ukupno 1.656 dana – navodi se u odluci Apelacionog suda.

Sud je odbacio Brkovićeve navode da prvostepeni sud nije utvrdio da li se plan krši i prema drugim povjeriocima, a ne samo prema NLB Interfinansu, navodeći da na to ukazuje i činjenica da je država raskinula reprogram poreskih obaveza, te da ima i drugih povjerilaca čija potraživanja takođe nijesu izmirena u skladu sa planom.

U odluci se ukazuje i da NLB Interfinans nije nezakonito preuzela imovinu kompanije Horizon lodžistiks, koju je Vektra prema planu trebalo da ustupi banci, već je, nakon što je stečajni upravnik ove kompanije odbio da ustupi imovinu, banka kao razlučni povjerilac, bila prinuđena da tu imovinu kupi na javnoj prodaji. Sud odbacuje i navode žalbe da je NLB Interfinans trebalo da podnese prijedlog za izvršenje na osnovu plana reorganizacije i tako naplati svoja potraživanja, ukazujući da niko ne može uskratiti pravo povjeriocu čija potraživanja nijesu izmirena da pokrene stečaj. Sve i da je postupak izvršenja pokrenut, banka se ne bi mogla naplatiti, jer je račun u blokadi preko četiri godine.

Prvostepeni sud je, prema mišljenju Apelacionog, ispravno postupio kada je odbio prijedlog Vektre o dopuni izvještaja stečajnog upravnika, jer nije podnijet dokaz sudu o eventualnom postojanju novih okolnosti. Pravilno je odlučeno i kada je sudija Ašanin odbio zahtjev za svoje i izuzeće predsjednika Privrednog suda, imajući u vidu da se o tome već odlučivalo.

Ovlašćenje

Da Brković nije bio ovlašćen da podnese žalbu na otvaranje stečaja, tvrdili su iz NLB Interfinansa, koji su u međuvremenu postali vlasnici Vektre Montenegro. Apelacioni sud je odbio njihov zahtjev o odustajanju od žalbe, ukazujući da je izjavio izvršni direktor Dragan Brković, koji se prema podacima iz Centralnog registra privrednih subjekata i dalje nalazi na toj poziciji. Zato je, smatra sud, bio ovlašćen da podnese žalbu na rješenje o otvaranju stečaja.

Stečajnom upravniku Radojici Grbi stiglo je 80 prijava potraživanja ukupne vrijednosti 241,1 milion eura, koji je priznao 174,1 milion, od čega 119,6 miliona bankama kao razlučnim povjeriocima. I to NLB Interfinansu od prijavljenih 49,3 miliona eura priznato 41,9 miliona, OTP je od 128,3 miliona priznato 68,6 miliona, a CKB od 33,2 miliona priznato je 8,8 miliona, a 24,4 miliona uslovno. Poreskoj upravi priznato je 228,6 hiljada eura, Vektri Investments 970,6 hiljada, Vektra Boki 237,4 hiljade, Opštini Budva 295 hiljada, Petrolu 95,7 hiljada, članu borda Vektre Miliću Popoviću 111 hiljada, Draganu Brkoviću 33,7 hiljada eura, a 18,4 miliona Anoteku, koji se dovodi u vezu sa Brkovićem. Među osporenim potraživanjima je 11 miliona Horizon logistica i 9,9 miliona Uprave prihoda Pljevlja sa 9,9 miliona i drugi.

Izvor: Portal Analitika

Check Also

Održana konferencija “Pojas i put – saradnja Kine i zemalja Centralne i istočne Evrope”

Konferencija ,,Pojas i put – saradnja Kine i zemalja Centralne i istočne Evrope”, bila je …

Leave a Reply

Your email address will not be published.