Erste banka tokom 2020: Ojačana finansijska pozicija, dobit manja usljed povećanja troškova rezervisanja

Erste Bank AD Podgorica (Erste banka) je tokom 2020. godine ostvarila 5,1 miliona EUR neto dobiti, što je 58,5% manje u odnosu na 2019. godinu.

Najznačajniji uticaj na smanjenje neto dobiti imali su visoki troškovi rezervacija za potencijalne buduće gubitke po kreditima usljed pandemije Covid-19. Ukupan trošak obezvrijeđenja i rezervacija je iznosio je 7 miliona EUR u 2020, dok je u 2019. po tom osnovu ostvaren prihod od 119 hiljada EUR.

Banka je prilagodila poslovanje i dodatno ojačala finansijsku poziciju u susret potencijalnom usložnjavanju situacije tokom pandemije. Godinu je završila kao dobro kapitalizovana banka sa koeficijentom solventnosti od 22,85% u odnosu na 20,18% iz 2019, a što je znatno iznad zakonskog minimuma od 10%.

„Ostvaren je kvalitetan rezultat koji je pokazao otpornost poslovnog modela banke u izazovnom periodu. Erste banka je od početka Covid-9 krize u kontinuitetu snažan oslonac privredi; ostvaren je rast kredita od 10%, a u saradnji sa finansijskim institucijama, Evropskom investicionom bankom i Evropskim investicionim fondom, obezbijeđena je dodatna finansijska podrška klijentima uz povoljnije uslove. Digitalna strategija je pokazala svoje prednosti tokom pandemije, a digitalni kanali ostaće važan faktor rasta i generator prihoda i u narednom periodu“, ocijenio je glavni izvršni direktor Aleksa Lukić. „U ovom trenutku je nezahvalno davati ekonomske prognoze zbog neizvjesne turističke sezone koja će u značajnoj mjeri uticati na performanse cijele ekonomije. Ono što možemo reći je da Erste kao jedna od najvećih banaka u sistemu sa snažnom finansijskom bazom i podrškom vlasnika Erste&Steiermaerkische Bank i Erste Grupe, sebe vidi kao značajan faktor u procesu oporavka ekonomije od posljedica Covid-19 krize“.

Neto kamatni prihod Erste banke je tokom 2020. godine povećan za 5%, sa 23,5 miliona EUR na 24,6 miliona EUR tokom 2020. godine, uprkos smanjenju neto kamatnih margina, a prvenstveno kao rezultat rasta kreditiranja. Neto prihod od naknada i provizija iznosio je 1,96 miliona EUR i bio je 45% manji, što je rezultat smanjene poslovne aktivnosti klijenata i platnog prometa tokom pandemije, ali i privremenog ukidanja naknada klijentima tokom prvih mjeseci zdravstvene krize.

Na kraju 2020. godine ukupna aktiva banke je iznosila 638,8 miliona EUR, odnosno 6% više nego na kraju decembra 2019. godine, kada je iznosila 605,1 milion EUR.

Rast kredita i depozita

Neto krediti klijentima su iznosili 424 miliona EUR i bili su 10% veći u odnosu na 2019, dok su ukupni depoziti klijenata banke porasli za 1% dostigavši 375,8 miliona EUR na kraju 2020. godine.

Rast u kreditima je ostvaren dominantno zahvaljujući snažnom porastu kreditnog portfelja u sektoru privrede, što je nadoknadilo pad u novim plasmanima sektoru stanovništva. U segmentu privatnih kompanija, zabilježen je rast neto kreditiranja od 7,74% u odnosu na 2019. godinu, a to je dovelo do rasta tržišnog učešća Erste banke koja je sa 26,65% učestvovala u ukupnom neto rastu tržišta u ovoj kategoriji.

U sektoru stanovništva, nastavljen je rast broja klijenata koji je na kraju 2020. godine dostigao 112 hiljada, što je 5,6% više nego u prethodnoj godini. Broj ukupnih računa klijenata porastao je za 6%, broj računa za uplatu penzija za 1,2%, a broj računa za uplatu zarada 3%. U plasmanima segmentu stanovništva, najveće učešće su imali gotovinski krediti (58%) i stambeni krediti (31%).

Elektronsko i mobilno bankarstvo u ekspanziji

Tokom 2020. godine nastavljen je snažan rast broja korisnika elektronskog bankarstva, kojih je na kraju godine bilo 9,2 hiljada, odnosno 21,5% više u odnosu na 2019. godinu. Aplikaciju mobilnog bankarstva Erste mBanking je na kraju godine koristilo 6,5 hiljada građana, što predstavlja povećanje od 32,8% u odnosu na kraj 2019. godine, dok je broj naloga realizovanih putem mBankinga bio za 86% veći nego 2019.

U domenu kartičnog poslovanja tokom 2020. godine je zabilježen rast od 9,3% u broju aktivnih kartica, čiji je broj dostigao 63,7 hiljada. Mreža bankomata je proširena za 3 nova bankomata, na ukupno 55.

Check Also

Prosječna zarada u junu 530 eura

Prosječna zarada (bruto) u junu u Crnoj Gori iznosila je 792 eura, dok je prosječna …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *