Poslovanje privrednika uskladiti sa odredbama Zakona o privrednim društvima

Imajući u vidu odredbe Zakona o privrednim društvima koji je u primjeni od 11. jula 2020. godine, privrednici koji posluju u Crnoj Gori, dužni su da usklade organizaciju (statut, organe društva i druge akte) sa ovim zakonom i izvrše registraciju promjena u rokovima predviđenim za različite oblike organizovanja privrednih subjekata, saopšteno je iz Poreske uprave.

“Shodno odredbama navedenog Zakona koje su bliže regulisane Pravilnikom o postupku registracije, bližoj sadržini i načinu vođenja Centralnog registra privrednih subjekata akcionarska društva, javna društva sa ograničenom odgovornošću, i društva sa ograničenom odgovornošću koja se smatraju velikim pravnim licem u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, dužna su da navedenu obavezu izvrše u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ZOPD”, navode u PU.

Ostala privredna društva koja su registrovana u CRPS do stupanja na snagu ovog Zakona dužna su da usklade organizaciju i izvrše registraciju promjena u CRPS u roku od osamnaest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

Ortačka društva i preduzetnici koji do stupanja na snagu zakona nijesu registrovani u CRPS, dužni su izvrše upis u CRPS u skladu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

Takođe, preduzetnici koji su do stupanja na snagu zakona registrovani u CRPS bili su dužni da svoje poslovanje usklade i podnesu registracionu prijavu za registraciju u CRPS u roku od šest mjeseci.

Imajući u vidu navedeno, Uprava prihoda podsjeća privredne subjekte da blagovremeno ispune obavezu usklađivanja organizacije i registracije promjena u Centralnom registru privrednih subjekata, a posebno imajući u vidu odredbe Zakona o privrednim društvima koje propisuju obavezu Uprave prihoda-Centralnog registra privrednih subjekata da pred nadležnim sudom pokrene postupak sudske likvidacije svih društava koja nijesu ispunila obavezu registracije i iste izbriše iz Registra nakon sprovedenog postupka sudske likvidacije.

Check Also

Japan poziva mlade da više piju kako bi napunili državni budžet

Mladi u Japanu ne piju mnogo, ali se vlasti nadaju da će nova kampanja to …

Leave a Reply

Your email address will not be published.