Nova saradnja UNIQA osiguranja i CKB-a u obezbjeđenju gotovinskih kredita

Gotovinski krediti i njihova zaštita u slučaju smrti usljed nezgode, trajnog invaliditeta usljed nezgode (većeg od 50%), bolovanja i nezaposlenosti.

Sa namjerom da zadovoljstvo klijenata podignu na viši nivo, Crnogorska komercijalna banka i UNIQA osiguranje udružuju snage i klijentima Banke omogućavaju kupovinu polise osiguranja gotovinskih kredita u svim poslovnicama širom Crne Gore.

Svaki klijent koji u poslovnici CKB-a aplicira za gotovinski kredit u iznosu do 20.000 € ima priliku da na licu mjesta dobije i polisu osiguranja koja omogućava zaštitu od sljedećih rizika: smrt usljed nezgode, trajni invaliditet usljed nezgode, veći od 50%, bolovanja i nezaposlenosti. U prva dva slučaja, otplata kredita je u potpunosti obezbijeđena, dok je u slučaju bolovanja ili nezaposlenosti garantovana naknada u visini do 6 mjesečnih anuiteta.

Klijentima su na raspolaganju tri paketa, uz različite kombinacije osiguravajućih pokrića, a polisu je moguće platiti u toku otplate kredita, zajedno sa mjesečnim anuitetom.

Proizvod osiguranja gotovinskih kredita namijenjen je svim klijentima Banke koji su u radnom odnosu, nezavisno od pola ili starosti.

Ovom saradnjom Crnogorska komercijalna banka i UNIQA osiguranje nastavljaju zajednički razvoj u segmentu bankoosiguranja, uz obezbjeđenje dodatne vrijednosti za korisnike gotovinskih kredita Crnogorske komercijalne banke.

Check Also

Evropi nedostaje 400 hiljada vozača kamiona

Evropi, prema studiji konsultantske firme Transport Intelligence, nedostaje 400.000 vozača kamiona da bi pokrili trenutne …

Leave a Reply

Your email address will not be published.