Ovo su najplaćenija zanimanja u Crnoj Gori

Najplaćeniji radnici u Crnoj Gori su zaposleni u djelatnostima finansija i osiguranja. Prosječna plata u tom sektoru je iznosila 960 eura, što je 436 eura više u odnosu na državni prosjek, pokazuju podaci Monstata.

Iako najviše, zarade u ovom sektoru su prosječno 40 eura niže u odnosu na predkriznu 2019. godinu. Gotovo četiri hiljade radnika je zaposleno u ovoj djelatnosti.

Prošle godine su najviše porasle zarade zaposlenima u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, i to 12,7 odsto na 630 eura.

U sektoru snadbijevanja električnom energijom plate su porasle za 6,75 odsto, pa su tokom 2020. godine iznosile 916 eura. U djelatnostima informisanja i komunikacije, u kojem je zaposleno preko pet hiljada ljudi, plate su se sa 732 eura smanjile na 697, dok su zaposleni u vezi poslovanja sa nekretninama mjesečno prihodovali 694 eura, a rudari 703 eura.

U državnoj upravi, drugom najbrojnijem sektoru, plate u 2020. godini su na nivou od prije dvije godine – 601 euro. Rast plata je vidljiv, prema podacima Monstata, u sektoru obrazovanja. Prosvjetnim radnicima su zarade porasle za 8,43 odsto, pa su 2020. godine iznosile 540 eura.

U sektoru saobraćaja i skladištenja, koji broji preko 11 hiljada zaposlenih, mjesečna zarada je bila 533 eura, dok su se plate u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva smanjile za preko 10 odsto, najviše od svih djelatnosti, pa su iznosile 521 euro.

U ostalim sektorima plate su niže u odnosu na državni prosjek.

Zaposleni, u djelatnosti snadbijevanja vodom su mjesečno prihodovali 492 eura, a gotovo 10 hiljada zaposlenih u stručnim, naučnim i tehnološkim djelatnostima 468 eura.Građevinarima su plate na nivou prethodnih godina i iznose 446 eura.

Preko pet hiljada zaposlenih u sektoru umjetnosti, zabave i rekreacije su primali mjeečno 414 eura, koliko su primali i u sektoru prerađivačke industrije. Posljedice pandemije koronavirusa su se najviše osjetile u uslugama smještaja i hrane čiji su radnici mjesečnoprihodavli 392 eura, što je pad od 8,62 odsto u odnosu na 2019. U sektoru trgovine, koji je najbrojniji i u kojem radi gotovo 35 hiljada radnika, plate su gotovo nepromijenjene i iznose 384 eura, a u administrativnim i uslužnim djelatnostima 354 eura.

U ostalim uslužnim djelatnostima koje broje 4215 zaposlena prosječna plata je iznosila 453 eura.

Prosječna plata na nivou Crne Gore je u 2020. godine iznosila 524 eura, što je povećanje za devet eura i tek 1,74 odsto, pokazuju podaci Monstata.

(Vijesti)

Check Also

Crnogorski elektroprenosni sistem dijeli dividendu od preko 7,4 miliona eura

Održana je deveta vanredna Skupština akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema, kojom je predsjedavao v.d. izvršnog direktora …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *