Dobit Rudnika uglja Pljevlja 13,1 milion eura

I pored otežavajućih okolnosti koje je sa sobom donijela pandemija virusa COVID-19, pravovremenom reorganizacijom poslovnih procesa i uz visoku tehnološku disciplinu, Rudnik uglja Pljevlja je uspio da 2020. godinu završi sa rezultatima koji su u proizvodnom i finanijskom iskazu bolji od istih iz rekordne 2019. godine, saopšteno je iz kompanije.

“Proizvodnja uglja u 2020. godini je realizovana u ukupnom iznosu od 1.656.952 tona, što je za 3,4 odsto više od plana i za 6,1 odsto više nego u prethodnoj godini. U istom periodu ostvarena je rekordna realizacija otkrivke u iznosu od 7.503.226 m3čm što je za 5,7 odsto bolje od plana, i blago iznad ostvarenja u odnosu na prethodnu 2019. godinu”, navode u saopštenju iz ove kompanije.

U strukturi ukupnih prihoda koji su u 2020. godini iznosili 48.974.893 eura, najznačajnije mjesto pripada prihodima od prodaje uglja u iznosu 45.163.448 eura, što je za 4,7 odsto više u odnosu na prethodnu godinu.

“Prihodi od prodaje uglja za potrebe TE su bili veći za 7,4 odsto, a prihodi od prodaje na tržištu široke potrošnje, zbog višemjesečnog zatvaranja granica na početku panedmije, manji za 11,8 odsto u odnosu na 2019. godinu. Značajno poboljšana realizacija otkrivke je proizvela obavezu kapitalizacije po modelu koji definiše međunarodni standard IFRIC20, što je direktno uticalo da se na prihodnoj strani rezultat poboljša za dodatnih 2.902.586 eura”, saopšteno je iz Rudnika uglja.

Aktivnosti na smanjenju troškova su nastavljene i tokom 2020. godine, tako da su i pored značajnog povećanja obima realizovane otkrivke ukupni rashodi bili niži za 7,3 odsto u odnosu na planirane, i na kraju godine iznosili 34.516.318 eura.

“Ukupni troškovi u odnosu na prethodnu godinu su bili manji za 7,2 odsto”, ističu iz kompanije.

Obzirom da su rezultati poslovanja na kraju 2020. godine omogućili prijevremenu otplatu poreskog duga, Rudnik je 22.1.2021. godine izmirio u potpunosti preostali iznos reprogramiranih poreskih obaveza i stekao uslov da se poslije dužeg perioda nađe na bijeloj listi poreskih obaveznika.

“U istom periodu, Društvo je platilo sve obaveze po dugoročnom kreditu (glavnica i kamata) u iznosu od 2.642.182 eura, tako da od polovine prvog kvartala 2021. godine Društvo nema neizmirenih poreskih niti kreditnih obaveze”, navode iz kompanije.

Uspješno je, dodaju, završen obiman i složen projekat implementacije i sertifikacije Integrisanog Sistema Menadžmenta (IMS), prema međunarodnim standardima i to ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom, ISO 14001: 2015 Sistem menadžmenta životnom sredinom i ISO 45001:2018 Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu.

Sertifikaciju je sprovelo jedno od najpriznatijih svjetskih sertifikacionih tijela kompanija DEKRA – najveće njemačko sertifikaciono tijelo i među prvih pet u svijetu.

“Uzimajući u obzir prethodne kalkulacije prihoda i troškova, odnosno sublimirajući finansijske rezultate za 2020. godinu, uz umanjenje za poreski rashod perioda u iznosu od 1.356.809 eura, dolazi se do pokazatelja pozitivnog neto rezultata u rekordnom neto iznosu od 13.101.766 eura što je značajno bolje od Biznis plana za 2020. godinu i za 37,1 odsto bolje nego u prethodnoj rekordnoj 2019. godini”, ističu iz kompanije.

Prethodne sedmice Rudnik je dobio i Nacrt Izvještaja nezavisnog revizora, renomirane svjetske kompanije BDO, sa pozitivnim mišljenjem na finansijske iskaze za 2020. godinu.

Izvor: Portal Analitika

Check Also

Lučić: Cilj nam je da se širimo na nova tržišta, kao što su Sjeverna Makedonija, Njemačka i Švajcarska

Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija, učestvovao je na Regionalnoj konferenciji o trendovima u telekomunikacijama …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *