Broj nezaposlenih na godišnjem nivou porastao za 26,3% odsto

Danas je održana 53. sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojom je predsjedavao Radoje Žugić, guverner Centralne banke i predsjedavajući Savjeta.

Na današnjem sastanku razmatrana je Informacija o finansijskoj stabilnosti za četvrti kvartal 2020. godine, sa posebnim osvrtom na uticaj pandemije koronavirusa na ekonomsku aktivnost, javne finansije i ukupnu finansijsku stabilnost u zemlji.

Razmatrajući trendove u domaćoj ekonomiji, konstatovano je da je kriza izazvana pandemijom i tokom posljednjeg kvartala prethodne godine negativno uticala na skoro sve privredne sektore. Pad prometa u turizmu, mjeren kroz broj dolazaka turista i broj ostvarenih noćenja, iznosio je oko 80% u odnosu na 2019. godinu.

“Ovako drastično smanjenje prometa i, posljedično prihoda od turizma, generisalo je veliki rast deficita tekućeg računa koji je, prema preliminarnim podacima, u 2020. godini iznosio 25,5% BDP-a”, navode iz Centralne banke.

Zabilježen je i pad potrošnje u 2020. godini, posmatrano kroz pad trgovine na malo od 16,8% u odnosu na 2019. I na tržištu rada su evidentirani negativni trendovi, pa je broj nezaposlenih lica u Crnoj Gori na godišnjem nivou porastao za 26,3%.

Kriza je pogoršala i indikatore javnih finansija, pa je povećan budžetski deficit, koji je na kraju 2020. godine iznosio 9,8% BDP-a.

Uprkos negativnim trendovima tokom 2020. godine, iskazano je očekivanje da će u tekućoj godini crnogorska privreda zabilježiti oporavak.

“Banke su u 2020. godini pokazale dobru otpornost na krizu, održavajući zadovoljavajući nivo likvidnosti i solventnosti. Evidentan je blagi rast nekvalitetnih kredita koji, za sada, nema sistemsku dimenziju. Tržište osiguranja je, za sada, stabilno i prema podacima Agencije za nadzor osiguranja, sva osiguravajuća društva su solventna, likvidna i profitabilna. Na tržištu kapitala nijesu prepoznati rizici koji mogu ugroziti sistemsku stabilnost.

Na osnovu analize uticaja različitih faktora, Savjet je zaključio da je finansijska stabilnost za sada očuvana. Međutim, usljed visoke neizvjesnosti koju pandemija nosi i postojanja objektivnih rizika čija je materijalizacija moguća, svi akteri u finansijskom sektoru moraju pažljivo pratiti i detaljno sagledavati signale sa tržišta i pravovremeno preduzimati adekvatne mjere”, navodi se u saopštenju CBCG.

Check Also

Lučić: Cilj nam je da se širimo na nova tržišta, kao što su Sjeverna Makedonija, Njemačka i Švajcarska

Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija, učestvovao je na Regionalnoj konferenciji o trendovima u telekomunikacijama …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *