Žugić: Bankarski sistem može da apsorbuje eventualni rast NPL-a

Održan je završni sastanak tima Centralne banke Crne Gore, na čelu sa guvernerom dr Radojem Žugićem i misije Međunarodnog monetarnog fonda, koju je predvodio gdin Srikant Seshadri. Misija MMF-a je tokom prethodna četiri dana, kroz više video sastanaka, obavila tehničke konsultacije sa CBCG i ostalim nadležnim institucijama o najnovijim ekonomskim kretanjima i izgledima za naredni period.

“Mjere koje je CBCG donijela sa ciljem ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa po stanovništvo i privredu bile su pravovremene, adekvatne i u skladu sa dobrom praksom ostalih centralnih banaka”, istakao je gdin Seshadri.

Neophodno je da CBCG, kao institucija odgovorna za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, i dalje pomno prati situaciju na bankarskom tržištu, posebno u dijelu eventualnog rasta nekvalitetnih kredita nakon postepenog povlačenja mjera, a u svijetlu povećane nezaposlenosti i slabljenja likvidnosti i solventnosti realnog sektora, kako bi mogla proaktivno i anticipativno djelovati i reagovati u slučaju materijalizacije poremećaja.

Guverner Žugić je naglasio da CBCG na dnevnom nivou prati kvalitet bilansa banaka i da trenutne mjere CBCG preveniraju brzo prelivanje nesolventnosti realnog sektora na bilanse banaka, te da bankarski sistem sa visokim koeficijentom solventnosti na agregatnom nivou ima potencijal da apsorbuje eventualni rast NPL-a, koji će, prije svega, zavisiti od dinamike u realnoj ekonomiji. U tom pravcu, guverner Žugić je naglasio važnost ostvarenja dobrih rezultata u predstojećoj turističkoj sezoni.

MMF očekuje implementaciju projekta procjene kvaliteta aktive od strane CBCG, čiji će rezultati pokazati da li je i u kom obimu potrebna dokapitalizacija pojedinih banaka. MMF je ukazao na potrebu pravovremenog kreiranja planova za eventualnu dokapitalizaciju banaka, na čemu CBCG upravo i radi.

Razgovarajući o aktivnostima na imunizaciji stanovništva u Crnoj Gori, sagovornici su se saglasili u ocjeni da bi brža i masovnija vakcinacija doprinijela bržem oporavku ekonomije.

Predstavnici CBCG su se zahvalili osoblju MMF-a na prijedlogu za izmjene Zakona o Centralnoj banci Crne Gore i na pružanju tehničke pomoći za ovu aktivnost, koja je u toku.

Gdin Seshadri se zahvalio osoblju CBCG na saradnji i iskazao spremnost za nastavak tehničke podrške Crnoj Gori i u ostalim oblastima.

Check Also

CBCG: Broj novoodobrenih kredita u prvih devet mjeseci za 22 % veći nego u istom periodu prošle godine

Što se Crne Gore tiče, prema preliminarnim podacima MONSTAT-a, ostvaren je realni rast BDP-a od …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *