EU zbog utaje poreza na dobit izgubi između 50 i 70 milijardi eura godišnje

Evropski revizorski sud (European Court of Auditors) procjenjuje da se u državama Evropske unije, samo zbog utaje poreza na dobit, izgubi između 50 i 70 milijardi eura poreskih prihoda svake godine.

Ovo upozorenje evropskih revizora uslovilo je da ministri finansija zemalja EU zatraže od Portugala, kao zemlje koja trenutno predsedava EU, da ispita da li u pregovorima sa Evropskim parlamentom može da se dođe do odluke o usvajanju direktive koja bi donela smanjenje aktuelnog poreskog gepa zemalja EU, a koji je uglavnom posljedica premeštanja dobiti iz zemalja koje imaju veće poreske stope u one sa manjim porezom na dobit. Ideja je da se kroz veću transparentnost i javni nadzor, ali i kroz obezbjeđivanje jednakih uslova za poslovanje u svim zemljama riješi ovaj problem.

Evropska komisija već duži niz godina upozorava da članice EU svake godine izgube više od 50 milijardi eura poreskih prihoda, najviše zbog prakse multinacionalnih kompanija koje imaju vrlo agresivno poresko planiranje, pa svoju dobit usmeravaju ka zemljama gdje su porezi manji.

Kako poručuju iz Evropske komisije, nova direktiva bila bi u skladu sa međunarodnim naporima za povećanje transparentnosti i nastojanja da se poštuje princip u kome se porez plaća tamo gde se ostvaruje dobit. Ideja je da kompanije, a tu se pre svega misli na multinacionalke koje rade u EU, imaju obavezu sastavljanja posebnog izvještaja koji daje sve relevantne informacije koje se odnose na prihod kompanije. Izveštaj bi morao biti objavljen bar na jednom službenom EU jeziku.

Obavezu izvještavanja o poreskim prihodima morale bi da imaju sve kompanije čiji globalni konsolidovani prihod prelazi 750 miliona eura i ako posluju u najmanje jednoj državi EU. Ova direktiva ne bi važila za banke i osiguravajuća društva koja već imaju određene obaveze izvještavanja.

Izvor: Biznis.rs

Check Also

EK: Ukida se ekonomsko državljanstvo u CG, ali program nastavljaju Makedonija i Albanija

Crnogorski program davanja državljanstva investitorima postepeno će biti ukinut zbog zabrinutosti Evropske unije (EU), navodi …

Leave a Reply

Your email address will not be published.