OTP grupa započinje saradnju sa 15 startup kompanija

U četvrtoj seriji svog Startup partnerskog programa, OTP grupa započinje tromjesečnu saradnju sa 15 razvijenih startup i scaleup kompanija. Uz učešće mađarske centrale i inostranih podružnica OTP grupe, inovativni timovi odabrani od 469 kandidata imaće priliku da testiraju svoje proizvode i usluge uz podršku posvećenih mentora. Potpomognuti intenzivnom podrškom OTP LAB-a i priznatih profesionalnih stručnjaka, odabrane startup kompanije imaće priliku da dokažu svoju podobnost za dugoročnu saradnju sa bankarskom grupom.

Nadovezujući se na uspjehe iz prethodnih godina, OTP Startup partnerski program započeo je svoju seriju 2020 – 2021 uz aktivno učešće bankarske grupe. Tako su članice Grupe koje pokrivaju 11 zemalja tražile startup partnere za gotovo 100 inovacionih potreba tokom jeseni 2020. godine. U periodu prijave od 15. septembra do 23. oktobra 2020. godine, broj prijava startup kompanija oborio je novi rekord sa 469 pristiglih prijava iz ukupno 51 zemlje, 27% više od prijava koje su primljene u prethodnoj seriji.

Na dvodnevnom događaju Dani selekcije, više od 200 učesnika iz 25 zemalja, uključujući eksperte iz Grupe i predstavnike startup kompanija, zajedno su radili na pilot projektima preporučenim za implementaciju. Tokom pilot faze koja se odvija od 1. marta do 26. maja, 15 startup kompanija sarađivaće sa podružnicama OTP-a u Srbiji, Ukrajini, Bugarskoj, Albaniji i Crnoj Gori, kao i sa centralom u Mađarskoj. Timovi sa uspješno završenim pilot projektom biće pozvani u šestomjesečnu fazu implementacije koja nudi podršku za praktičnu primjenu njihovih testiranih, inovativnih rješenja.

Zainteresovane kompanije ponovno su se mogle prijaviti za Program u okviru 5 + 1 tema: napredna analitika podataka, korisničko iskustvo i servisiranje, interna efikasnost, inovacije proizvoda u poslovanju sa građanima i kompanijama, kao i potpuno nova i nestandardna rješenja izvan gore navedenih kategorija.

Aktivnosti odabranih startup kompanija dobro se uklapaju u jednu od gore navedenih tema:

  • Dvije kompanije se fokusiraju na podršku procesima kreditiranja analitičkim mogućnostima koje mijenjaju pravila igre: rješenje za kreditni rejting kompanije Cantab PI oslanja se na analitiku podataka o transakcijama, a softver kompanije Katabat za digitalnu naplatu dizajniran je da pruži bolju podršku klijentima koji su u kašnjenju. Sofisticirane analitičke metode kompanije Orgnostic omogućavaju veću fleksibilnost u procesima izvještavanja o ljudskim resursima, dok se platforma za automatizaciju kompanije Amplyfi koristi za automatizaciju detaljne provjere klijenta.
  • Personalizovanu korisničku uslugu podržavaju rješenja za poslovnu inteligenciju tri kompanije. Dok Xeerpa pruža korisne informacije na osnovu prisutnosti na društvenim mrežama, Abaka i W.UP koriste vještačku inteligenciju kako bi obezbijedili personalizovane ponude za različite vrste proizvoda.
  • Feedier obezbjeđuje integrisano, digitalno upravljanje svijetom korisničkog iskustva, Spitch nudi glasovnu autentifikaciju i chatbot rješenja (računarski program za automatizovane razgovore sa korisnikom) za Kontakt centre i Ubanquity razvija aplikaciju programa lojalnosti koja je jednostavna za upotrebu, optimizovana za mobilne uređaje i takođe doprinosi poboljšanju korisničkog iskustva.
  • Dvije kompanije se fokusiraju na razvoj inovativnih bankarskih proizvoda: PiggyBanx sa svojom virtuelnom kasicom kombinujući finansijsko obrazovanje djece sa elementima igre i Appraiser.ai sa rješenjem koje pomaže korisnicima prilikom kupovine kuće i povezanim procesima apliciranja za kredit.
  • Proworx doprinosi unapređenju interne efikasnosti putem digitalne platforme za rezervisanje i distribuciju marketinškog POS materijala koji će se koristiti u mreži filijala. Tim Lumeer dizajnirao je platformu za podsticanje digitalne saradnje na nivou Grupe, a Mentessa je razvila platformu za digitalno mentorstvo kolega.

„Četvrtu godinu zaredom Program omogućava bankarskoj grupi pristup najboljim rješenjima startup kompanija na globalom nivou, a razvoj i validaciju njihovog proizvoda sada podržavaju bankarski stručnjaci iz 11 zemalja. Naš cilj je da održimo visoke profesionalne standarde Programa i vjerujem da sve veće učešće poslovnih jedinica OTP-a i sve veće interesovanje startup kompanija svjedoče o uspjehu naše inicijative. Ponosni smo što možemo reći da broj kompanija  koje nastavljaju saradnju sa bankarskom grupom izvan pilot faze raste iz godine u godinu“, izjavio je András Fischer, rukovodilac Odjeljenja za inovacije u segmentu stanovništva u OTP Banci.

15 startup kompanija koje su se pridružile Programu su iz 10 zemalja (Ujedinjeno Kraljevstvo, Bugarska, Mađarska, Francuska, Sjedinjene Države, Republika Češka, Njemačka, Irska, Švajcarska i Španija). Tokom posebnih nedjelja u okviru tromjesečne pilot faze, predstavnici kohortnih kompanija mogu učestvovati u sveobuhvatnim online radionicama sa svojim mentorskim poslovnim jedinicama OTP-a. Uz to, obuke i individualne mentorske sesije prilagođene nivoima zrelosti startup kompanija pomoći će timovima u poslovnom razvoju. Pilot period se završava 26. maja Demo danom, gdje će startup kompanije predstaviti naučene lekcije i rezultate pilot projekata stručnjacima i menadžmentu bankarske grupe, kao i vodećim međunarodnim korporacijama koje podržavaju Program u svojstvu partnera.

Za više informacija o OTP Startup Partnerskom Programu, posjetite www.otpstartup.com.

Kratak video Dana selekcije: https://www.youtube.com/watch?v=rKQQzElIaIY

 

Check Also

ICT Cortex analizirao rezultate poslovanja 30 najuspješnijih IT kompanija u Crnoj Gori

ICT Cortex – klaster za informacione tehnologije, inovacije, edukaciju, dizajn i tehnološki razvoj Crne Gore, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *