Inicijativa za “švajcarce” stigla u parlament

Advokat Dragomir Ćalasan koji zastupa grupu klijenata Adiko banke u vezi spora sa kreditima u švajcarskim francima, predao je juče Odboru za ekonomiju, finansije i budžet incijativu kojom se traži da to skupštinsko tijelo ispita kako je Centralna banka (CBCG) kontrolisala primjenu Zakona o konverziji kredita iz švajcarskih franaka u eure i probleme koji građani imaju zbog primjene tog zakona.

Predsjednik Odbora za ekonomiju Vladimir Joković (SNP) u petak je najavio na sjednici da očekuje tu incijativu i da će biti potrebno da se organizuje saslušanje guvernera Radoja Žugića.

Ovim građanima (njih 113), javni izvršitelji početkom februara počeli su da blokiraju račune nakon što su se odrekli tužbe u sporu sa Adiko bankom zbog kredita u švajcarskim francima kako bi naplatili sudske troškove po presudi Osnovnog suda koju je potvrdio Viši sud.

Ostalo je oko 154 klijenta koji vode sudske sporove koji nijesu okončani, a uprkos toj činjenici prodaje im se imovina založena za kredite.

Presudom podgoričkog Osnovnog suda, koju je potvrdio Viši sud, pojedinačno svaki od klijenata mora da plati 4.032 eura za sudske troškove u postupku sa bankom i još po oko 3.600 eura kompaniji “Holdco East” (treća lica) na koju je banka prenijela kredite koje nije mogla da naplati. Ovi troškovi su dodatno veći zbog kamata.

Ti krediti su najprije prenijeti na “Hipo Aple Adria Development”, pa na “Heta Asst Resolution” i na kraju na “Holdco East”.

Država je građanima koji su uzeli kredite u švajcarskim francima kod Adiko banke (nekadašnja Hipo Aple Adria banka) omogućila 2016. godine da konvertuju te kredite u eure po uslovima koji su važili na dan kada su sklopljeni, odnosno sa fiksnom kamatnom stopom od 8,2 odsto na godišnjem nivou i bez zatezne kamate.

To je urađeno kroz zakon koji je usvojila Skupština, a kome je prethodila tužba koju su klijenti podnijeli.

Pošto je zakonom ispunjeno ono što su građani tražili tužbom, onda je njih 113 odustalo od tužbe zbog ekonomičnosti postupka, dok 154 klijenta nijesu odustala od tužbe.

U Incijativi se navodi da prema saznanjima advokata i klijenata CBCG iz samo njoj razumljivih razloga ovu svoju obavezu da kontroliše primjenu zakona nije ili u najmanjoj mogućoj mjeri je izvršavala.

“Naša saznanja ukazuju da je ona samo jedan put izvršila kontrolu banke i trećih lica kada je konstatovala da obračun u metodološkom smislu nema nedostataka. Dakle, izostala je konkretna kontrola, i pored urgencija klijenata banke, njihovih odlazaka kod bankarskog ombusmana, a posebno je simptomatično da su i sudovi tražili da CBCG odgovori na neka sporna pitanja”, navodi se u incijativi.

Ćalasan je objasnio da je najznačajniji podatak do koje su došli da je“Hipo Alpe Development” na koju je banka prenijela nenaplative kredite društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO), a ne faktoring kompanija što je značajno kada je u pitanju pravilno poslovanje trećih lica, da je njoj “uz naknadu” preneseno potraživanje iz loše naplativih kredita da bi se nakon toga zbog prenosa potraživanja na “Hipo Alpe Development” izbjeglo plaćanje rezervacija CBCG u iznosu od 196,96 miliona eura.

Izvor: Vijesti

Check Also

Od 2022. godine Crna Gora otvara vrata digitalnim nomadima

Izmijenjene životne okolnosti, mijenjaju i profil turista koji sada putuju da bi i radili i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *