UNIQA grupa: Preliminarna dobit za 2020. veća od očekivane uprkos COVID-19

UNIQA je zaključila  2020. godinu, koju je obilježio COVID-19, nadmašivši očekivanja iz aprila 2020. Međutim, podaci za prošlu godinu uporedivi su sa onima iz prethodnog perioda samo u ograničenoj mjeri  s obzirom na akviziciju AXA kompanija u Poljskoj, Češkoj i Slovačkoj i troškova strateškog programa „UNIQA 3.0 – sjeme budućnosti“ (2021. do 2025.). Sa fakturisanom premijom od 5,56 milijardi eura, 2020. godine zabilježen je ohrabrujući rast od 3,6%. Nakon odbitka premije kompanija AXA (+ 212 miliona eura), koje su prvi put konsolidovane u četvrtom kvartalu, UNIQA je zabilježila pad premije za 0,4 odsto, pri čemu je premija na austrijskom tržištu porasla za 1%, dok je na  međunarodnim UNIQA tržištima (bez AXA kompanija) došlo do pada od 4,3% – uglavnom zbog efekata valute.

UNIQA je ostvarila rast koji je u skladu sa strategijom za 2020. godine: premije imovinskog osiguranja i osiguranja nezgode porasle su za 5,7% na 3,01 milijardu eura u 2020. godini. Istoremeno, došlo je do rasta premije u zdravstvenom osiguranju za 3,3 odsto na 1,17 milijardu eura. U životnom osiguranju došlo je do smanjenja premije za 0,5 procenta na ukupno 1,38 milijardi eura.

Preliminarni rezultat bio je bolji od očekivanog, jer su se, uprkos troškovima šteta u vezi sa COVID-19 za naknade osiguranja od oko 70 miliona eura i ograničenjima u vezi sa “zaključavanjem” u poslovanju sa stanovništvom, podaci o štetama i naknadama u cjelini pozitivno razvili.

AXA integracija proširuje bazu klijenata na više od 15 miliona

Završetak akvizicije AXA kompanija u Češkoj, Slovačkoj i Poljskoj u oktobru proširio je bazu klijenata UNIQA grupe na ukupno više od 15 miliona (rast od 5 miliona) klijenata. AXA integracija povećala je premiju na više od 800 miliona eura. U budućnosti će 75 odsto klijenata UNIQA grupe biti na tržištima rasta Centralno-istočne Evrope, koja učestvuju sa oko 40% u ukupnoj premiji i sa više od 50% prihoda u Grupi.

Strateški program UNIQA 3.0 je pokrenut i ciljan – fokusira se na „progresivnu politiku dividendi

U okviru strateškog programa „UNIQA 3.0 – sjeme budućnosti“, UNIQA je postavila ambiciozne ciljeve rasta za narednih pet godina: prosječni godišnji rast premije od 3%, značajno smanjenje troškova za 25%, kombinovani racio konstantno ispod 95 procenata, a koeficijent solventnosti pouzdano preko 170 procenata čini osnovu progresivnog rasta dividendi uporedo sa nivoima „pre-COVID-19“. Ovo je potkrijepljeno izričitim fokusom na klijente i održavanjem visokih ulaganja u digitalizaciju, IT i podatke.

 Predložena dividenda: 18 centi po akciji, što signalizira povjerenje u budućnost

U svijetlu negativnih očekivanja i izazova u predviđanju kako će pandemija COVID-19 napredovati, u aprilu 2020. godine objavljeno je upozorenje o dobiti i najavljeno da neće biti dodijeljene dividende za finansijsku godinu.Zahvaljujući preliminarnoj dobiti UNIQA grupe koja je značajno nadmašila ova očekivanja u finansijskoj 2020. godini, zdravoj osnovnoj djelatnosti i uspješnoj integraciji AXA kompanija u Centralno-istočnoj Evropi, Upravni odbor namjerava, nakon konsultacija sa Nadzornim odborom, da na Generalnom godišnjem sastanku dostavi rezoluciju sa prijedlogom dividende od 18 centi po akciji za 2020. godinu. UNIQA ovu dividendu smatra signalom povjerenja da će Evropa, njeni ljudi i ekonomija prevladati krizu i vratiti se zdravlju i rastu.

UNIQA

UNIQA grupa je jedna od vodećih osiguravajućih grupacija na svojim osnovnim tržištima u Austriji i Centralnoj i Istočnoj Evropi (CEE). Oko 21.300 zaposlenih i ekskluzivnih partnera  pruža usluge  oko 15,5 miliona klijenata u 18 zemalja. UNIQA je druga po veličini osiguravajuća grupacija u Austriji sa tržišnim udjelom većim od 21%. Posluje na 15 tržišta u regionu rasta Centralne i Istočne Evrope: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Poljska, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovačka i Ukrajina

Izgledi za 2021

S obzirom na trenutnu neizvjesnost u pogledu napredovanja pandemije COVID-19 i s tim povezanih ograničenja od strane Vlade, izgledi podliježu značajnoj neizvesnosti. Ipak, UNIQA očekuje da će dobit prije oporezivanja biti približno jednaka onoj iz 2018. godine.Ova perspektiva pretpostavlja da se trenutna situacija sa COVID-19 i usko isprepletena makroekonomska kretanja ne pogoršavaju dalje tokom godine, da nema ozbiljnih turbulencija na tržištima kapitala i da su štete od prirodnih katastrofa u skladu sa prosjekom za prethodne godine.

Check Also

Hipotekarna banka za Apple Pay korisnike: Siguran, bezbjedan i privatan način plaćanja sa iPhone i Apple Watch

Hipotekarna banka, u saradnji sa kompanijom Mastercard, od danas svojim korisnicima donosi Apple Pay, siguran, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.