Stijović će tužilaštvu prijaviti višemilionsku štetu zbog posla s Brkovićem

Privredni sud još nije odlučio da li će ukinuti privremenu mjeru kojom je zabranio Upravi za šume da ometa kompaniju “Vektra Jakić” da koristi državne šume i “sva druga prava koja ima definisana koncesionim ugovorom”.

Vlada je početkom januara zadužila zaštitnika imovinsko-pravnih interesa države da od suda kojim rukovodi Blažo Jovanić traži da ukine mjeru. “Privrednom sudu je 17. februara podnijet predlog za ukidanje privremene mjere koja je donijeta na zahtjev predlagača obezbjeđenja “Vektra Jakić” protiv protivnika Crna Gora – Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja – Uprava za šume Crne Gore. Po podnijetom predlogu za ukidanje privremene mjere sud preduzima radnje u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbjeđenju, a javnost će biti blagovremeno obaviještena o odluci kada bude donijeta”, zvanično je odgovoreno iz suda na pitanja “Vijesti”.

Iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, kojim rukovodi ministar Aleksandar Stijović, za “Vijesti” su kazali da pripremaju prijavu tužilaštvu zbog nanošenja višemilionske štete državi u ovom slučaju, te da će to potkrijepiti dokazima.

Ugovor i raskid

Ugovor o koncesiji je zaključen u aprilu 2007. godine. Uprava za šume je u maju 2019. godine, nakon sprovedenog ispitnog postupka, raskinula koncesioni ugovor sa kompanijom u vlasništvu biznismena Dragana Brkovića, što je potvrdilo Ministarstvo poljoprivrede, nakon čega je Privredni sud u septembru te godine na predlog “Vekte Jakić” donio privremenu mjeru. Prigovor je tada na rješenje Privrednog suda u ime države uložio zaštitnik, ali je on odbijen.

“Vektra Jakić” tvrdi da je ugovor raskinut jednostrano, a ne u arbitražnom postupku kako je definisano koncesionim ugovorom.

Zaštnik je informisao novu Vladu da je Privredni sud sve aktivnosti u vezi sa ovim sporom odložio na “neodređeno vrijeme”, a krajem prošle godine je ukazao na ročištu u sudu da država ima štetu od 6,39 miliona eura po osnovu glavnog duga i 2,38 miliona na ime obračunate kamate.

“Odluka Privrednog suda o određivanju privremene mjere, osim što je pravno neutemeljena, očigledno onemogućava zaštitu javnog interesa, pri čemu osim materijalne štete koju država trpi odugovlačenjem postupaka dok je na snazi privremena mjera koja „Vektra Jakić“ omogućava da nesmetano raspolaže državnom imovinom iako je ugovor raskinut i koncesija oduzeta, država trpi i štetu jer nije u mogućnosti da raspolaže šumom kao dobrom od opšteg interesa u državnoj svojini i da je u skladu sa zakonom zaštititi. Uz to, imamo i situaciju da drvna masa koju je potrebno ukloniti iz šume iz zdravstvenih i sanitarnih razloga ostaje u šumi, što prouzrokuje truljenje i stvara uslove za pojavu i prenamnoženje štetnih insekata, a na koji način nastaje šteta po državnu imovinu. Prema izvještajima Uprave za šume, radi se o preko 50.000 metara kubnih bruto drvne mase”, navodi se u Vladinoj informaciji koja je usvojena početkom januara.

“Vektra Jakić” je pokrenula i dva spora pred Upravnim sudom protiv Ministarstva poljoprivrede od čega je jedan postupak zbog raskida ugovora, a drugi zbog oduzimanja koncesije.

Upravni sud da ubrza postupak

Iz Ministarstva poljorivrede je rečeno da je u ponedeljak održana rasprava u Upravnom sudu nakon urgencije ministarstva da se postupak ubrza radi zaštite javnog interesa i sprečavanja daljeg nastupanja štetnih posljedica po državu. Postupak je pokrenut u avgustu 2019. godine.

Punomoćnik “Vektre Jakić” je tražio da se postupak prekine, jer smatraju da je Privredni sud jedini nadležan. Tome su se usprotivili predstavnici Ministarstva poljoprivrede ukazujući na dosadašnju praksu Upravnog i Vrhovnog suda u istovjetnim pravnim stvarima gdje je Upravni sud potvrdio pravilnost postupanja upravnih organa u pogledu raskida ugovora o koncesiji u slučaju nepoštovanja ugovornih odredbi od strane koncesionara.

Ukazali su i na to da je i praksa Privrednog suda saglasna sa postupanjem instancionih sudova, a što potvrđuju odluke tog suda u drugim istovjetnim predmetima u kojim je prekinut postupak do okončanja postupka pred Upravnim sudom”, istakli su u Ministarstvu.

“Odgovorni iz Uprave za šume i ministarstva nezakonito radili”

Iz Ministarstva su naveli da je “Vektra Jakić” jedan od najvećih poreskih dužnika koji samo na ime neplaćanja koncesione naknade za korišćenje šuma državi duguje 8,5 miliona eura, uključujući kamate.

“Ministarstvo intenzivno priprema prijave prema tužilaštvu, a sve na osnovu odgovarajućih dokaza koji ukazuju na to da su rukovodeće osobe Uprave za šume i nekadašnjeg Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, u dužem vremenskom periodu, protivpravnim postupanjem nanijele štetu državi u višemilionskom iznosu. To iz razloga što su omogućili „Vektri Jakić“ nezakonito dodjeljivanje velikih količina drvne mase u Pljevljima, što je praćeno neplaćanjem koncesione naknade po više godina uzastopno, zatim nepribavljanjem garancija za obezbjeđenje u slučaju neplaćanja, čime je dovedena u pitanje i sama mogućnost naplate višemilionskog duga”, rečeno je u Ministarstvu.

Objašnjeno je da su sve te radnje u dužem periodu dovele do toga da je država u prethodnom periodu nedomaćinski raspolagala šumama kao javnim dobrom, da je prerađivačka industrija zasnovana na domaćim prirodnim resursima stagnirala dok su se pojedinci neosnovano bogatili, čemu se mora stati na kraj. “Ministarstvo je trenutno svu pažnju usmjerilo u tom pravcu. Uz to, radimo na definisanju razvojnih mjera kojima će se sektori šumarstva i drvne industrije urediti u skladu sa značajem šumskog blaga za Crnu Goru”, kazali su u tom resoru.

Izvor: Vijesti.me

Check Also

“Vodovod” ukida sedam direktorskih mjesta

Broj rukovodilaca u Vodovodu biće smanjen za sedam, predviđeno je izmjenama statuta preduzeća o kojima …

Leave a Reply

Your email address will not be published.