MOJ LAB poliklinika je prava adresa za razrješenje dijagnostičkih dilema i precizno praćenje toka bolesti

Plućne bolesti, počevši od hronično opstruktivne bolesti pluća (HOBP) i astme kao najčešće spominjanih, do infarkta pluća,  predstavljaju veoma česta i raznovrsna  oboljenja koja nastaju interakcijom uslova  života, navika i  genetskog nasleđivanja.

Posljednih godinu dana svijet je zaokupljen odbranom od pošasti nastale pandemijom  COVID 19. Liječenje oboljelog je izazovno, zbog specifičnosti  dijagnostike i  terapije,  a tok bolesti je nepredvidiv.  COVID  i post COVID  pacijenti sa pridruženim opstruktivnim bolestima  pluća  su poseban izazov. Specijalista pneumoftiziolog i sub specijalista pulmolog  su prave adrese za oboljenja vezana za ovaj vitalni organ. 

U poliklinici Moj Lab, ordinira  dr Jovan Utješinović, specijalista pneumofiziologije, sa bogatim iskustvom 

Završio je medicinski fakultet u Nišu, a specijalizirao na Univerzitetu u Beogradu. Od 1999.godine ordinira  u Domu zdravlja u Nikšiću. Od 2006.g radi kao specijalista za plućne bolesti I tuberkulozu u Centru za plućne bolesti u Nikšiću. Šest godina je ordinirao je u Centru za plućne bolesti Stari aerodrom u Podgorici, a četiri godine u Centru za plućne bolesti Doma zdravlja Cetinje. Predsjednik je ljekarske komisije Crvenog krsta Nikšić i edukator prve pomoći. Angažovan je u Nacionalnom timu za COVID protokol. Jedan je od autora i glavni urednik Vodiča za prvu pomoć, autor knjige Tuberkuloza, koautor zapaženih radova iz pulmologije. Bio je predavač na Kongresu crnogorske medicine sa temom Alvesco aerosol i Zašto stati na pola puta. Više puta je svoje znanje  prezentovao  u okviru ljekarskih konferencija kod nas i u regionu, kao što je Prikaz slučaja na Pulmološkim danima Crne Gore, Pulmološkom kongresu Srbije i Pulmološkim danima BIH i Vojvodine.

 “U poliklinici Moj Lab, uz najsavremeniju tehnološku opremu omogućavamo veoma brzo i jednostavno dijagnostifikovanje i utvrđivanje precizne terapije, na način koji pacijentu omogućava da u kratkom vremenu, na jednom mjestu obavi sve potrebne preglede.  Uz našu posvećenost pacijentu, uređaje za funkcionalnu  dijagnostiku  pluća, kao što su bodipletizmografija i difuzija i spirometrijska obrada, bronhodilatorni testovi, kožni testovi na nutritivne i inhalacione alergene i razni drugi (laboratorijski,mikrobiološki, serološki nalazi itd),  liječenje i praćenje odgovora na terapiju su bezbjedni i efikasni”

Ispitivanje disajne funkcije je preduslov kompletne dijagnostike. Spirometrija je jedna od najvažnijih metoda za razrješenje dijagnostičkih dilema. Ona je “zlatni standard” za dijagnostiku svih opstruktivnih oboljenja kao  stepena oštećenja plućnog parenhima, kao i procjene efekata terapije.

U Moj Lab poliklinici, pacijentima je na raspolaganju spirometar Jaeger IM PRO Vyntus, poslednje generacije, koji daje veoma precizne rezultate ispitivanja.

 “Spirometrija je veoma jednostavan i bezbolan dijagnostički metod. U testu se mjeri ukupan udah i izdah pacijenta  i koliko vazduha može da izdahne u prvoj sekundi testa. Na osnovu izmjerenih parametara koji se upoređuju sa referentnim vrijednostima koje kompjuterski program posebno izračunava za svakog pacijenta zasebno, možemo da odredimo da li postoji eventualno smanjenje vazdušnog prostora u plućima ili eventualna opstrukcija disajnih puteva na svim nivoima bronhalnog stabla : velikih, srednjih i posebno malih disajnih puteva  kao što je slučaj kod  astme, hronične opstruktivne bolesti.

Spirometar  Jaeger IM PRO Vyntus omogućava praćenje pogoršanja bolesti, efikasnosti terapije, koje možemo pratiti  po svim parametrima(volumenima I kapacitetima).”

Načelnik pulmologije u poliklninici Moj Lab dr sc. med. Nena Milačić, internista pulmolog obavlja internističke i kompletne pulmološke fizikalne preglede,  bavi se kompletnom funkcionalnom dijagnostikom pluća kojoj pripadaju: spirometrija sa bronhoprovokacijom, difuzija, bodipletizmografija…

Moj Lab je klinika posvećenih ljekara, prepustite im brigu o svom zdravlju.

Zakažite svoj pregled pozivom na 19989.

Check Also

Konferencija: Nova tehnologija, samozapošljavanje i ekonomske inicijative sa prekograničnim dosegom

Konferencija pod nazivom „Nova tehnologija, samozapošljavanje i ekonomske inicijative sa prekograničnim dosegom” održaće se u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *