Preuzimanje Komercijalne banke podiglo dobit NLB-a

NLB grupa lani je ostvarila neto dobit od 268,9 miliona eura, što je 38,9 posto više nego godinu prije.

Na rezultat je snažno uticalo preuzimanje Komercijalne banke, prema nerevidiranim podacima o prošlogodišnjem poslovanju. Prihodi grupe iznosili su 504,5 milipna eura, što je dva posto manje u odnosu na 2019. godinu.

Prethodni nerevidirani finansijski rezultati grupe pokazuju da je 2020. bila vrlo stabilna uprkos izazovima nove pandemije koronavirusa i posljedičnom hibernaciji ekonomije, jer su se glavni prihodi od zajmova i transakcija s naknadama i provizijama brzo vratili na raniji nivo. Naglasili su da su rezultati grupe pokazali snagu i otpornost njenog održivog poslovnog modela, uključujući dobre kriterije za preuzimanje rizika tokom poslovnih ciklusa.

Dobit prije umanjenja vrijednosti i rezervisanja iznosila je 210,5 miliona eura, što je pad od 1% u odnosu na 2019. godinu. Na rast neto dobiti od gotovo 40% u međuvremenu je snažno utjecalo sticanje Komercijalne banke u Srbiji na temelju koje je, prema navodima banke, prepoznat negativni goodwill u iznosu od 137 miliona eura i formiranje dodatnih 13,4 miliona eura za očekivane gubitke po kreditima za grupu Komercijalne banke.

Bez utjecaja akvizicije, dobit NLB Grupe iznosila bi 141,3 miliona eura i unatoč tome znatno bi premašila prethodne prognoze, dodali su.

Ukupno je grupa formirala umanjenja vrijednosti i rezervisanja u iznosu od 71,4 miliona eura, uglavnom vezana uz izbijanje novog koronavirusa.

Prema priopćenju NLB-a, Grupa se strogo disciplinirala u aktivnostima smanjenja troškova i smanjla ih za četiri posto na godišnjem nivou. Iznosili su 293,9 miliona eura, a udio troškova u neto prihodima bio je 58,3 posto, javlja STA.

Koeficijent adekvatnosti kapitala iznosi 16,6%. Prema njihovim riječima, 92,2 miliona eura iz prošlogodišnje dobiti već je planirano za raspodjelu dividendi, dok višak kapitala nad regulatornim zahtjevima daje solidnu osnovu za dalji rast.

Akvizicija Komercijalne banke krajem prošle godine u bilans NLB Grupe dodala je 4,3 milijarde eura, tako da je ona ukupno iznosila 19,6 milijardi eura. Istovremeno, NLB je naglasila da je kraj ovog procesa označio još jednu vrlo važnu prekretnicu u njihovoj strategiji da postanu vodeća finansijska institucija s fokusom i sjedištem u matičnoj regiji, Jugoistočnoj Evropi.

Izvor: Indikator.ba

Check Also

Đukanović u Upravnom odboru Saveza energetičara

Predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG), Milutin Đukanović, izabran je nedavno za člana Upravnog odbora Saveza …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *