Nova presuda po tužbi Avarona protiv kompanija Duška Kneževića

Sutkinja Privrednog suda Milica Popović je u ponovljenom postupku po tužbi američke kompanije Avaron protiv kompanija Duška Kneževića Atlas grupe, Atlas fina i Atlas investa smanjila prvobitno dosuđenu kamatu na pozajmicu sa 1,8 na 1,5 miliona eura.

Apelacioni sud je tada potvrdio da je dug ovih kompanija prema Avaronu 3,95 miliona eura, ali je ukinuo dio presude kojim je dosuđena kamata od 1,8 miliona eura. Među strankama je bio sporan iznos glavnice na koju je kamata trebalo da bude obračunata, jer su iz Atlasa ukazivali da je samo pozajmljeni iznos od 3,5 miliona eura mogao biti glavnica, što je potvrdio i sud.

-Shodno Zakonu o obligacionim odnosima tužiocu pripada pravo na ugovorenu kamatu samo na iznos glavnice koja prema nalazu vještaka iznosi 3,5 miliona eura, dok pravo na kamatu ne pripada na ugovorenu kamatu – navodi se u novoj presudi.

Sud je utvrdio da je ništava odredba aneksa kojom je predviđen obračun kamate na kamatu, imajući u vidu da se obračun na kamatu može sprovoditi samo kad je isplaćeno glavno potraživanje, što nije bio slučaj sa ovom pozajmicom.

Atlas grupa je pozajmila 3,5 miliona eura koje je trebalo da vrati za četiri godine sa ugovorenom kamatom od dva miliona. Kako u tom roku nije izmiren, ugovorne strane su se saglasile da je ukupan dug ovih kompanija 5,5 miliona eura, što su iz Avarona tretirali kao novi ugovor, naglašavajući da je ugovoreno i novo sredstvo obezbjeđenja i nova kamata. Kako im je od 5,5 miliona vraćeno 1,55 miliona tražili su da im pored već dosuđenih 3,95 miliona eura sud dosudi i zakonsku kamatu na taj iznos, kao i 1,8 miliona eura kamate.

Vraćanje duga Atlas je garantovao odobrenjem Avaronu da, nakon izgradnje Atlas Capital centra, upiše hipoteku na četiri hiljade kvadrata poslovnog i stambenog prostora koje je trebalo da bude u vlasništvu Atlasa. Kako se Atlas, nakon izgradnje, ipak nije upisao kao vlasnik ovih nepokretnosti, aneksom je dogovoreno da vraćanje duga mjenicama garantuju druge dvije Kneževićeve kompanije. Osim toga, bilo je dogovoreno i da preuzmu otplatu kredita koje su kompanije Avaron i ICL Inžinjering podigle kod Kneževićevih Atlas i Invest banke, koje su od pretprošle godine u stečaju. Na taj način dug je trebalo da bude umanjen za 3,7 miliona eura, ali ni taj dogovor nije realizovan.

Izvor: Pobjeda

Check Also

Osnivači Googlea od maja ove godine prodali dionice vrijedne više od milijardu dolara

Osnivači Googlea i suvlasnici kompanije Alphabet Larry Page i Sergey Brin su od maja ove …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *