Online konferencija NLB Banke posvećena ženama u biznisu

NLB Banka je danas organizovala online konferenciju, na kojoj su predstavljene sve povoljnosti koje žene u biznisu mogu očekivati u okviru “NLB Programa podrške za žene u biznisu”, kojoj je, posredstvom Zoom platforme, prisustvovalo više od 150 preduzetnica, vlasnica ili suvlasnica preduzeća, te žena koje su u upravljačkoj strukturi preduzeća.

NLB Banka A.D. Podgorica je prva komercijalna banka u Crnoj Gori koja se pridružila Programu podrške Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) “Žene u biznisu”, a koji ima za cilj da oslobodi potencijal preduzetnica omogućavajući pristup finansijama i znanju potrebnim za rast poslovanja.

Izvršni direktor NLB Banke, Dino Redžepagić u uvodnom izlaganju je kazao da je NLB Banka, banka primarnog izbora za više od 32% registrovanih biznisa kojima upravljaju žene u Crnoj Gori, te da na ukazano povjerenje uzvraćaju programom koji će ponuditi bolje bankarsko iskustvo, uz niže cijene i olakšan pristup izvorima finansiranja.

„Pristup izvorima finansiranja i dalje je otežan s obzirom na to da svega 8% žena u Crnoj Gori ima nepokretnosti u vlasništvu, a do izvora finansiranja nije moguće doći bez tzv. čvrstog kolaterala. Ovu barijeru nastojaćemo da premostimo putem ovog programa, pa je određene iznose finansiranja moguće obezbijediti putem tzv. mekog kolaterala“, kazao je Redžepagić.

Šef kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Podgorici, Jaap Spray, istakao je da je mnogo činilaca rodne neravnopravnosti, poput tradicionalnih obrazaca koji zahtijevaju od žena da brinu o djeci i domaćinstvu uz istovremeno ograničene mogućnosti umrežavanja. On je naglasio: „Iako ne možemo promijeniti sve odjednom, u EBRD-u smo odlučili da pažnju usmjerimo na finansijsku inkluziju i pomoć preduzetnicama da dobiju pristup izvorima finansiranja, kao i pristup znanju i ekspertizi lokalnih i međunarodnih konsultanata. To radimo putem Programa „EBRD Žene u biznisu“. Cilj je promovisanje rodne ravnopravnosti i rješavanje potreba malih i srednjih preduzeća koja vode žene, finansiranjem biznisa i savjetodavnom podrškom.“

Program pruža potporu ženama u biznisu kroz kombinaciju tri komponente: 1) kreditnu liniju putem partnerske finansijske institucije, u ovom slučaju NLB Banke; 2) jačanje kapaciteta radi boljeg pružanja usluga ženama kroz posvećen personalizovan pristup i ponudu proizvoda po mjeri; 3) savjetodavne usluge malim i srednjim preduzećima koja vode žene.

Marija Mironjuk, projektni rukovodilac Frankfurtske škole za finansije i menadžment, koja je kao konsultant angažovana u Programu, kazala je da se program „Žene u biznisu“ sada već uspješno realizuje u 6 zemalja Zapadnog Balkana, sa blizu 50 miliona eura plasiranih kredita, koji imaju odličan kvalitet otplate, a koristi ih oko 3200 klijentkinja, žena u biznisu.

Vanja Kljajević, savjetnica za male biznise u kancelariji Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj u Podgorici, istakla savjetodavnu podršku i pristup znanju i vještinama (know-how) kao ključnu prednost ovog programa.

„Program prvenstveno nudi mogućnost angažovanja lokalnih konsultanata za poslovno savjetovanje u raznim oblastima sa ciljem pružanja podrške za rast i razvoj malih i srednjih preduzeća kojima upravljaju žene.“

Troškovi se refundiraju kroz grantove (bespovratna sredstva) do maksimalnih 80% neto troškova projekta, navela je Kljajević. Dodatno, kroz radionice, vebinare i ostale aktivnosti, program nudi mogućnosti za unaprijeđenje preduzetničkih i menadžerskih vještina žena u biznisu.

Svoje iskustvo učešća u programu u dijelu korišćenja savjetodavnih usluga za uspostavljanje CRM sistema (Customer Relationship Management) podijelila je Ana Radonjić, direktorica kompanije Entext, koja je govorila o značajnom unapređenju poslovanja i odnosa sa klijentima, koje je ovaj program donio.

Učešćem u NLB Programu podrške za žene u biznisu, preduzetnice, vlasnice biznisa u prilici su da se kandiduju za kredite po atraktivnim i fiksnim kamatnim stopama koje pružaju sigurnost u nesigurnim vremenima a kreću se već od 3,99%*, sa rokom otplate do 5 godina i grejs periodom od 12 mjeseci, objasnio je Ivan Bauk, vođa odjeljenja za poslovanje sa malim i srednjim preduzećima u NLB Banci.

NLB Banka poziva žene u biznisu da s pažnjom analiziraju ovu ponudu te da se obrate banci za poslovno savjetovanje i finansijsku podršku kako bismo kroz saradnju i bolje razumijevanje potreba, unaprijedili položaj žena u biznisu u Crnoj Gori.

—————————————————————————————————————————————–

*Reprezentativni primjer obračuna, za inos kedita 20.000 Eur i fiksnu kamatnu stopu od 3,99%

Za iznos kredita od 20.000 EUR i rok otplate 60 mjeseci, kamatne stope na godišnjem nivou iznose: nominalna kamatna stopa (NKS) 3.99%, efektivna kamatna stopa (EKS) 4.38%. U obračun efektivne kamatne stope (EKS) uključena je nominalna kamatna stopa, jednokratna naknada za obradu kredita od 0.50% iznosa kredita (100 EUR), naknada za mjenice (40 EUR), naknada za upit u Kreditni registar CBCG (RKB) (7 EUR). Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 22.238,99 EUR, dok je iznos mjesečnog anuiteta 368,20 EUR. Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i ostalih naknada u vezi sa odobrenjem kredita. Obavezno sredstvo obezbjeđenja je mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita. Ukoliko je za odobrenje kredita potrebno obezbijediti i druge instrumente obezbjeđenja, potrebno je da se korisnik obaveže na zaključenje ugovora o dodatnim uslugama, u kom slučaju u dodatne naknade koje ne ulaze u navedeni obračun efektivne kamatne stope spadaju i troškovi koji se odnose na te dodatne usluge. EKS je važeća na datum informativnog obračuna 09.02.2021. godine.

Check Also

Kompanija MTEL apsolutni lider u telekomunikacijama u Crnoj Gori

Kompanija MTEL 15 godina rada proslavlja uz poslovne rezultate koji pokazuju da su proteklih osam …

Leave a Reply

Your email address will not be published.