Prestaje važenje Uredbe o dodjeli koncesija za mHE

Vlada Crne Gore odlučila je na današnjoj sjednici da Uredba o načinu i uslovima dodjele koncesija za istraživanje vodotoka i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama (mHE) prestane da važi.

Iz Vlade je saopšteno je da je Ministarstvo finansija u okviru aktivnosti na pripremi Registra kojim će se objediniti fiskalni i parafisklani nameti na nacionalnom i lokalnom nivou, analiziralo važeće propise u sistemu i utvrdilo da je navedenu uredbu potrebno isključiti iz pravnog sistema, jer je navedena materija uređena drugim propisom.

-Iz navedenih razloga Ministarstvo kapitalnih investicija je, nakon dodatne analize, pristupilo stavljanju van snage predmetne uredbe- navodi se u saopštenju.

Vlada je takođe usvojila Informaciju o praćenju realizacije Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju solarne elektrane Briska Gora u Opštini Ulcinj kojom je prihvatila četvrtu izmjenu Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju solarne elektrane.

-Zadužuje se Ministarstvo kapitalnih investicija da u saradnji sa Mnistarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma razmotri otvorena pitanja koja se odnose na Izmjene i dopune PUP-a Ulcinj koji je donešen bez mišljenja Agencije za zaštitu životne sredine na Stratešku procjene uticaja na životnu sredinu, imajući u vidu realizaciju projekta o zakupu zemljišta za izgradnju solarne elektrane Briska Gora u Opštini Ulcinj- navodi se u saopštenju.

Na sjednici je usvojena i Informacija o potrebi preduzimanja mjera Vlade za buduće zakonito postupanje u vezi sa ADMAS (krediti iz Abu Dabi fonda) projektom.

Vlada je, dodaje se, prihvatila Prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za ukidanje privremene mjere iz Rješenja Privrednog suda Crne Gore I.br.157/19 od 25.09.2019. godine donijete po prijedlogu „Vektra Jakić” D.O.O. iz Pljevalja.

-Zadužuje se Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore da podnese prijedlog za ukidanje odnosne privremene mjere u skladu sa Prijedlogom iz tačke 1. ovih zaključaka- navodi se u saopštenju.

Na sjednici je donijeta Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko- građevinskog kamena „Čukače“, Prijestonica Cetinje, i donijela Odluku o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju na toj lokaciji.

Izvor: Portal Analitika

Check Also

PKCG obilježila 93 godine postojanja tradicionalnom dodjelom nagrada

Privredna komora Crne Gore obilježila je 21. aprila svoj dan i prve 93 godine uspješnog …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *