Komitet za zdravlje AmCham Montenegro lansirao sajt posvećen digitalnoj transformaciji zdravstvenih sistema

Komitet za zdravlje AmCham Montenegro lansirao je danas sajt posvećen digitalnoj transformaciji zdravstvenih sistema i značaju dostupnosti inovativnih tehnologija u medicini, uključujući i ljekove, pod nazivom AmCham Digital.

Sajt predstavlja dio aktivnosti koji će prethoditi internacionalnoj konferenciji Budućnost zdravlja i zdravstvenih sistema, u organizaciji Komiteta za zdravlje AmCham-a, a koja se bavi procesom digitalizacije, digitalnim zdravljem, te inovativnim medicinskim tehnologijama i ljekovima koje su najviše doprinijele produžetku i poboljšanju kvaliteta života. Korisnici će imati priliku da odslušaju ekskluzivne edukativne snimke internacionalnih stručnjaka i predavača iz Evrope i SAD-a. Teme portala i konferencije su u skladu sa smjernicama Evropske komisije u Programu rada za 2020. i 2021. i važnim dokumentima: Evropskim planom za borbu protiv raka, Evropskom strategijom za podatke (i konkretno zdravstvenim podacima) i Farmaceutskom strategijom za Evropu.

“Tokom aktuelne pandemije smo osvijestili značaj i povećali primjenu digitalnih alata u zdravstvu. U srcu digitalne transformacije su i inovativne tehnologije i ljudi. Digitalnim tehnologijama ne možemo i ne treba u potpunosti zamijeniti tradicionalne usluge, ali možemo učiniti da budu dostupnije i preciznije, a odnos pacijent-ljekar još personalizovaniji. Brzina usvajanja je jako važna, možda i ključna, kada je riječ o inovativnim tehnologijama (digitalnim, dijagnostičkim, terapijskim), i ne smijemo dozvoliti da budemo u zaostatku sa naprednijim svijetom, jer bi u jednom trenutku taj jaz mogao biti toliko veliki da je nesavladiv, što se dešava nekim zemljama. Navešću dva jednostavna primjera. Svjetski ekonomski forum je naveo u svom godišnjem izvještaju da je kao posljedica ovoga najveća razlika u životnom vijeku između dvije zemlje nevjerovatne 33 godine! Takođe, švedski Karolinska institut je u panevropskom istraživanju naveo da je razlika petogodišnje stope preživljavanja od raka između zemalja od 40% do 64%”, kazao je dr Miloš Ičević, predsjednik AmCham Komiteta za zdravlje.

Crna Gora je ranije ostvarila napredak na rang listi Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa, koji se upravo oslanja na unapređenju elektronskih servisa, i dostupnosti ljekova u oblasti hroničnih bolesti i onkologije.

Proces digitalne transformacije i digitalnog zdravlja predstavlja jedinstven način za ostvarivanje univerzalne zdravstvene zaštite. Personalizovana zdravstvena zaštita koja anticipira potrebe pacijenata zahtijeva dobru povezanost i komunikaciju i zbog toga je važno digitalno redizajnirati zdravstvene sisteme. Pandemija COVID-19 povećala je potrebu za digitalizacijom kako bi se smanjila potreba za ličnim kontaktom i poboljšali zdravstveni ishodi pravilnom upotrebom digitalnih tehnologija. Iznad svega, ova zdravstvena kriza je naglasila važnost saradnje svih društvenih aktera u obezbjeđivanju javnog zdravlja.

“Digitalna transformacija je jedan od ključnih prioriteta AmCham-a, i u tom kontekstu, kroz rad naših komiteta, kreiramo aktivnosti koje treba da uspješno povežu privatni i javni sektor, te pomognu donosiocima odluka u stvaranju digitalnog i efikasnog zdravstvenog ekosistema”, istakao je povodom lansiranja sajta izvršni direktor AmCham-a, dr Marko Miročević.

AmCham Komitet za zdravlje je uradio Nacrte pozicionih dokumenata o digitalnoj transformaciji zdravstva i vrijednosti i dostupnosti inovativnih ljekova u Crnoj Gori, a koji će u što skorijem roku biti predstavljeni donosiocima odluka. Cilj ovih dokumenata je da ukaže na važnost razvoja nacionalnih strategija i aktivnosti, saradnje svih sektora i disciplina da bi se prioritizovalo zdravlje kao osnova prosperiteta.

-U Komitetu za zdravlje preuzimamo ovaj princip i želimo da aktivno učestvujemo u procesu koji nas vodi ka ostvarivanju ove velike vizije. Zdravlje je investicija, ne trošak, ali će postati trošak ukoliko izostane investicija, poručuju iz AmCham Komiteta za zdravlje.

Check Also

Đukanović u Upravnom odboru Saveza energetičara

Predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG), Milutin Đukanović, izabran je nedavno za člana Upravnog odbora Saveza …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *