Crnogorska ekonomija druga najviše pogođena u Evropi

Procjene Ujedinjenih nacija kažu da će Crna Gora biti druga najviše pogođena ekonomija u Evropi, kazao je Dejvid Putin, ekonomista u UN-a Crna Gora.

“Nažalost Crna Gora je jedna od najteže pogođenih ekonomija u Evropi, naša procjena je da će Crna Gora predstavljati drugu najviše pogođenu ekonomiju u Evropi, poslije Španije. Razlog je jasan, Crna Gora je mala otvorena ekonomija, koja zavisi od turizma”, kazao je Putin, gostujući u Jutarnjem programu TVCG.

Da je svaka kriza i šansa, smatra i Putin i dodaje da je važno da crnogorska ekonomija dobije na produktivnosti.

“Crna Gora je dugo bila zavisna od turizma i možda je ovo prilika za diversifikaciju i strukturnu transformaciju, koja bi mogla da kreira nova tržišta za nove vještine koje se bolje plaćaju, a koje Crnu Goru mogu pomjeriti u smislu smanjenja stope siromaštva”, naveo je Putin.

Navodi i da projekcije UN-a za Crnu Goru nijesu toliko loše, kao one MMF-a.

“Postoje određeni indikatori koji govore da će doći do poboljšanja i vraćanja u normalu, posebno kada dođe do vakcinacije. Vakcinisanje nije važno samo za Crnu Goru, nego i za turiste koji posjećuju Crnu Goru, za Risiju, Srbiju…Vakcina je samo rješenje dijela problema, mi moramo razgovarati o oporavku na jedan širi način i o tome kako ga možemo podržati. Crnu Goru očekuje značajan napredak i značajno nadoknađivanje gubitaka i postepeno vraćanje na prethodne nivoe iz turističkog sektora”, poručuje Putin.

Dodaje, ipak, da za našu ekonomiju ima nade, posebmo zbog toga što smo u prethodnom periodu bilježili značajne stope rasta.

“S obzirom na to da Crna Gora prolazi kroz proces pristupanja EU, dobro je integrisana u ta tržišta, i u tom smislu mora iskoristiti prednosti za oporavak”, naveo je Putin.

Ističe i da ekonomiju moramo usmjeriti ka modelima koji su otvorni i održivi.

“Moraju se podržati oni koji su ranjivi, moramo u obzir uzeti fiskalne troškove i naravno na umu treba imati investicije, koje ovu ekonomiju čine otpornom na sve šokove”, poručuje Putin.

Pad globalne ekonomije od 4,3%

Govoreći o Izvještaju Ujedinjenih nacija o svjetskoj ekonomskoj situaciji i projekcijama za 2021. godinu, podsjeća da je predviđen pad globalne ekonomije od 4,3 odsto u 2020.

“Projekcije su takve da će se za 4,7 odsto oporaviti globalna ekonomija u 2021. što predstavlja značajan opravak. Međutim, to nije dovoljno da se nadoknade gubici iz 2020. godine. Pod pažnjom su i drugi indikatori koji se odnose na siromaštvo i zaposlenost. Očekujemo da ćemo se tek u narednim godinama vraćati na nivoe iz 2019.”, kazao je Putin.

Nivo globalnog BDP će vjerovatno biti dostignut u ovoj godini, ali kako dodaje, nije dovoljno.

“Možda će se nivo BDP vratiti u 2021, ali je nekim drugim indikatorima potrebno mnogo više vremena”, zaključio je Putin

Check Also

Svi zajedno do ekološke Crne Gore

Povodom 30 godišnjice od proglašenja Crne Gore ekološkom državom, Telenor je pozvao sve aktere u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *