O razriješenju Odbora direktora EPCG 25. februara

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici donijela Odluku o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, koja će se održati 25.02.2021, saopšteno je iz Vlade.

Na dnevnom redu će biti razrješenje svih članova Odbora direktora i naimenovanje novih članova Odbora direktora.

Takođe, Vlada je ovlastila ministra kapitalnih investicija Mladena Bojanića da u ime Vlade Crne Gore kao većinskog akcinara prisustvuje sjednici i glasa na istoj.

Vlada je još dala saglasnost na Finansijski plan Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd za 2021. godinu.

Vlada je, kako dodaju, 26. januara donijela Odluku o obrazovanju Komisije za utvrđivanje predloga liste kandidata za članove odbora direktora i izvršnog direktora u Društvu sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“.

Vanredne skupštine akcionara ŽPCG, ŽICG i Montekarga

Vlade Crne Gore je na današnjoj sjednici donijela odluke o sazivanju vanrednih skupština akcionara Montecarga AD Podgorica, Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica, Održavanja željezničkih voznih sredstava AD Podgorica, Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica, saopšteno je iz Vlade.

Naglašeno je da se vanredne skupštine akcionara sazivaju radi razrješenja sadašnjih i naimenovanja novih članova odbora direktora ovih privrednih društava, zbog lošeg upravljanja društvima i negativnih finansijskih rezultata u dužem vremenskom periodu.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, u sastavu: dr Dritan Abazović, potpredsjednik Vlade Crne Gore, predsjednik; mr Milojko Spajić, ministar finansija i socijalnog staranja, član; Vanja Ćalović Marković, predstavnica NVO, zamjenica predsjednika i Stevo Muk, predstavnik NVO. Za sekretarku Nacionalnog imenuje se Ana Rašović, savjetnica potpredsjednika Vlade Crne Gore za unutrašnju organizaciju i kadrovsku politiku.

Donijeto je Rješenje o imenovanju Ane Surjan za zamjenicu šefa Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore.

Za državnu sekretarku u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija imenovana je Marina Banović.

Mladen Bojanić, ministar kapitalnih investicija, određen je za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XXII vanrednoj Skupštini akcionara „Elektroprivreda Crne Gore“ AD Nikšić, zakazanoj za 25. februar 2021. godine, sa svim pravima koja proizilaze po osnovu učešća državnog kapitala u ukupnom kapitalu ovog društva.

Za v. d. direktora Uprave za ugljovodonike određen je Marko Adžić, do imenovanja direktora ove uprave u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Izvor: RTCG.me

Check Also

Lučić: Cilj nam je da se širimo na nova tržišta, kao što su Sjeverna Makedonija, Njemačka i Švajcarska

Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija, učestvovao je na Regionalnoj konferenciji o trendovima u telekomunikacijama …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *