Veliki doprinos banaka ublažavanju posljedica pandemije

Danas je održan sastanak guvernera Centralne banke Crne Gore Radoja Žugića i njegovih saradnika sa predstavnicima svih poslovnih banaka i Udruženja banaka Crne Gore.

Na sastanku je bilo riječi o aktuelnoj situaciji na bankarskom tržištu Crne Gore.

“Zahvaljujući unaprijeđenim parametrima poslovanja, koji su bili mnogo bolji u odnosu na stanje koje je prethodilo krizi iz 2008, banke su pokazale visok stepen otpornosti na krizu izazvanu pandemijom koronavirusa”, istakao je Žugić.

Konstatovano je da je bankarski sistem stabilan, likvidan, solventan i dobro kapitalizovan, iako je evidentno da je, kao rezultat korona krize, došlo do određenog rasta loših kredita i značajnog pada profitabilnosti bankarskog sistema.

“Istaknut je doprinos bankarskog sektora ublažavanju ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa po građane i privredu. Banke su veoma efikasno implementirale svih pet setova mjera koje je pripremila CBCG tokom 2020. godine i, na taj način, značajno olakšale položaj najpogođenijem dijelu privrede i stanovništva. To najbolje potvrđuje podatak da je 60% ukupnih bruto kredita odobrenih sektoru turizma, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva restruktuirano ili je u jednogodišnjem moratorijumu. Dvije banke u sistemu su restrukturirale preko 80% svojih kredita odobrenih sektoru turizma i poljoprivrede. Banke su podržale privredu i građane i kroz svoju kreditnu aktivnost, pa su tako, od početka pandemije (sredina marta) do kraja oktobra prethodne godine odobrile kredite pravnim licima u iznosu od skoro 400 miliona eura, što je samo 6,9% manje u odnosu na uporedni period prethodne godine. Imajući u vidu pad tražnje za kreditima, aktivni moratorijum u kome je sada 9% ukupnog portfolija, poremećaje u novčanim tokovima klijenata i snažan privredni pad, ostvarena kreditna podrška potvrđuje značajnu angažovanost banaka u saniranju problema nelikvidnosti realnog sektora”, navodi se u saoptenju CBCG.

Na sastanku je bilo riječi i o primjeni Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o sanaciji kreditnih institucija, kao i obimne prateće podzakonske regulative (ukupno 38 odluka). Dogovoreno je da se, u cilju usklađivanja poslovanja banaka sa pomenutim sistemskim zakonima, u narednom periodu uspostavi još frekventnija komunikacija regulatora i banaka.

Check Also

Influenserka Tamara Kalinić specijalni gost prvog Influencer Marketing Summit-a u Beogradu

Influencer Marketing Summit održaće se u Belexpocentru u Beogradu, 18. i 19.oktobra 2022, a kako …

Leave a Reply

Your email address will not be published.