Na auto-putu završeno oko 92 odsto radova

Stepen završenih radova na auto-putu Bar-Boljare je oko 92 odsto, saopšteno je večeras iz Vlade.

Vlada je, na jučerašnjoj sjednici kako se navodi, usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta auto-puta Bar-Boljare.

“U raspravi je naglašeno da je analizom svih podataka utvrđeno da ukupan stepen završenosti radova i na čitavoj trasi iznosi oko 92 odsto”, navodi se u saopštenju.

Vlada Crne Gore utvrdila je Nacrt zakona o igrama na sreću i nagradnim igrama s Programom za održavanje javne rasprave. Predviđeno je sveobuhvatno uređenje tržišta igara na sreću i definisani su novi oblici igara na sreću, kreiranjem trajnih i održivih rješenja, u skladu sa najboljom evropskom praksom.

“Biće omogućen potpuniji i kvalitetniji on line nadzor priređivača igara na sreću, što će dovesti do stvaranja kvalitetnijeg ambijenta za razvoj tržišta i povećanje prihoda od ove djelatnosti. Efikasnijim sprečavanjem i sankcionisanjem zloupotreba na tržištu i oštrijim kaznenim odredbama za nelegalno priređivanje igara na sreću biće poboljšana finansijska disciplina i omogućena bolja zaštita interesa legalnih priređivača”, dodaju u saopštenju.

Uvodi se i koncept društvene odgovornosti, te obezbjeđuju bolji uslovi za kontrolu poslovanja priređivača igara na sreću, što će doprinijeti smanjenju sive zone u oblasti igara na sreću i uvećanje budžetskih prihoda po ovom osnovu.

Istaknuto je da će novo zakonsko rješenje obezbijediti društvenu zaštitu igrača i njihovih porodica. Zaključeno je da javna rasprava traje 60 dana, od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva.

Vlada je donijela Uredbu o bližem postupku očitavanja fiskalne memorije poreske registar kase, kojom se stvaraju uslovi za očitavanje fiskalnih memorija poreskih registar kasa i prelazak na novi sistem fiskalizacije on line u realnom vremenu.

Vlada je donijela Odluku o Godišnjem planu zvanične statistike za 2021. godinu.

“Godišnjim planom se definiše okvir proizvodnje aktivnosti zvanične statistike na godišnjem nivou, koji obezbjeđuje praćenje mjerenja rezultata aktivnosti o ekonomskim, demografskim i društvenim pojavama, kao i pojavama iz oblasti radne i životne sredine Crne Gore. Planirana je realizacija 211 statističkih aktivnosti, od čega će 163 aktivnosti (ili 77,2 odsto) realizovati Uprava za statistiku, kao glavni nosilac i diseminator statističkih podataka, dok će 47 (ili 22,3 odsto) planiranih aktivnosti realizovati drugi proizvođači zvanične statistike. Jedna ( ili 0,5 odsto) aktivnost će se realizovati saradnjom Ministarstva finansija i Uprave za statistiku”, saopšteno je iz Vlade.

Proširena rang lista za upis na prvu godinu master studija

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu master studija na studijske programe Univerziteta Crne Gore. Izmjenama je, na zahtjev Vijeća Biotehničkog fakulteta, proširena rang-lista za upis na master akademske studije, studijski program Bezbjednost hrane za pet studenata, kao i rang-lista za upis na master primijenjene studije, studijski program Rasadničarstvo, za jednog studenta. Takođe, na zahtjev Vijeća Filozofskog fakulteta proširena je za 14 studenata rang-lista za upis na master akademske studije, studijski program Psihologija.

Usvojena je Informacija o zahtjevu Eni Montenegro BV, Holandija i Novatek Montenegro BV, Holandija za produžnje prvog perioda istraživanja iz Ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika za blokove 4118-4; 4118-5; 4118-9; 4118-10. Ocijenivši zahtjev opravdanim, Vlada je odobrila produženje prvog Perioda istraživanja i Faze istraživanja iz Ugovora za period od šest mjeseci.

“Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Kameno more “, broj01- 956/1 od 30. aprila 2013. godine. Tim povodom, Vlada je zaključila da se raskida Ugovor o koncesiji, zbog neizvršavanja ugovornih obaveza od strane Koncesionara – AD „Račica“ – Tivat”, dodaju u saopštenju.

Usvojena je Informacija o ustupanju na trajno korišćenje opreme Direkciji za zaštitu tajnih podataka. U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka kojim su poslovi koji su se obavljali u Direkciji za informatičku bezbjednost i odgovor na kompjuterske incidente (CS/NCIRT) prešli u nadležnost Direkcije za zaštitu tajnih podataka, Vlada je dala saglasnost da se informatička i kancelarijska oprema, koja se vodi u knjigovodstvenoj evidenciji Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, ustupi na trajno korišćenje Direkciji za zaštitu tajnih podataka.

Vlada je usvojila Informaciju o preusmjerenju ostvarenih ušteda. Tim povodom Vlada je donijela zaključke kojima se Ministarstvo finansija i socijalnog staranja zadužuje da, radi obezbjeđenja nedostajućih sredstava za izmirenje prispjelih obaveza kod pojedinih potrošačkih jedinica, preusmjeri određene iznose sa potrošačkih jedinica koje su ostvarile uštede u okviru raspoloživih sredstava.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Memoranduma o saradnji između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnje bezbjednosti Sjedinjenih Država o saradnji u oblasti korišćenja informacija o putnicima.

“Vlada je prihvatila tekst Memoranduma čijim potpisivanjem dvije strane namjeravaju da, na osnovu postojećih uspješnih mehanizama korišćenja informacija o putnicima za identifikovanje potencijalnih rizika po bezbjednost, uspostave okvir za saradnju u oblasti procjene i pregleda informacija o putnicima i izrade procjena rizika. Svrha ovog Memoranduma je osiguravanje bezbjednosti i zaštita života i sigurnosti javnosti. U tom cilju, strane potpisnice namjeravaju da rade na sprječavanju, otkrivanju, istrazi i krivičnom gonjenju terorizma i kriminala transnacionalne prirode, na način koji je u skladu sa Sporazumom o evidencijama podataka o putnicima između SAD i EU, u mjeri u kojoj je to primjenljivo”, dodaju u Vladi.

Check Also

Novi rekord Dow Jonesa, rastu azijske berze

Na Wall Streetu je u srijedu Dow Jones dostigao istorijski rekord, dok je Nasdaq indeks …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *