Barjaktarović, Backović Blečić i Vujanović kandidati za direktora ANO

Povodom javnog konkursa za imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja, Savjet je, u prisustvu svih članova, otvorio pristigle prijave po konkursu i utvrdio listu kandidata koji su blagovremeno dostavili potpunu dokumentaciju.

Kandidati za novog direktora Agencije za nadzor osiguranja su Branko Barjaktarović, Nataša Backović Blečić i Danilo Vujanović, svi zaposleni u Agenciji za nadzor osiguranja.

Branko Barjaktarović, glavni kontrolor u Sektoru za nadzor tržišta osiguranja, osnovne studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, na smjeru međunarodni biznis, dok je magistarske studije završio na Fakultetu za menadžment u Herceg Novom. Pored Agencije za nadzor osiguranja, radio je kao savjetnik Predsjednika Crne Gore za međunarodne ekonomske odnose (u periodu 2011-2013. godine), kao i u Ministarstvu za ekonomski razvoj i Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije.

Nataša Backović Blečić, sekretarka Savjeta Agencije i glavna kontrolorka u Sektoru za regulativu, licenciranje i opšte pravne poslove diplomirala je na Pravnom fakultetu u Podgorici, dok je magistarske studije završila na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. U dosadašnjoj radnoj karijeri, osim iskustva u radu u Agenciji, bila je sekretarka Uniqa neživotnog osiguranja, te rukovoditeljka pravnog sektora u Zepter osiguranju, dok je pripravnički staž odradila u Privrednom sudu.

Danilo Vujanović, glavni kontrolor u Sektoru za nadzor tržišta osiguranja, završio je Ekonomski fakultet u Podgorici. Pored skoro desetogodišnjeg iskustva u radu u Agenciji, radio je u Generali osiguranju Podgorica na poslovima menadžera reosiguranja.

Savjet ANO će, na sjednici u prvoj nedjelji nakon Božićnih praznika, donijeti odluku povodom sprovedenog konkursa, imajući u vidu činjenicu da aktuelnoj direktorici ANO mandat ističe 16. januara 2021. godine.

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je na danas održanoj 321. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, Uroš Andrijašević, između ostalog donio Odluku o visini redovnog doprinosa Garantnom fondu za 2021. godinu. Redovni doprinos Garantnom fondu, koji su društva za osiguranje koja obavljaju poslove obaveznih osiguranja u saobraćaju dužna da uplate Udruženju Nacionalni biro osiguravača Crne Gore za 2021. godinu utvrđen je u iznosu od 4% od bruto fakturisane premije u 2020. godini za sve vrste obaveznih osiguranja u saobraćaju, osim za obavezno osiguranje vlasnika, odnosno korisnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima, za koje je utvrđen iznos od 0,4%.

Takođe, Savjet se upoznao sa Informacijom o visini maksimalne kamatne stope za obračun matematičke rezerve, koja ne može biti veća od 1.766%. Navedena kamatna stopa se primjenjuje kod obračuna matematičke rezerve za ugovore o osiguranju koji se zaključe nakon 1. aprila 2021. godine.

Check Also

Statis u partnerstvu sa kraljevićima iz Emirata, moguć ulazak Alfa Dabi fonda u Sveti Stefan

Alfa Dabi Holding (Alpha Dhabi), investicioni fond kraljevske porodice Al Nahijan iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.