Noveljić: U posljednje tri godine profit EPCG 100 miliona eura

Najbolja potvrda dobrog poslovanja u posljednje tri godine je ostvarena neto dobit od 100 miliona eura. EPCG je, zajedno sa firmama u svom većinskom vlasništvu, u tom periodu po osnovu poreza, prireza i raznih drugih naknada u državni budžet uplatila oko 260 miliona eura, izjavio je Igor Noveljić, izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore, u intervjuu Pobjedi.

Situacija sa korona virusom, naglasio je, usporila je i negativno uticala na poslovanje energetskog sektora.

– No i pored izuzetno teških uslova ispunili smo definisane ciljeve kako u snabdijevanju tako i u proizvodnji i trgovini električnom energijom, a EPCG je na kraju još jedne uspješne godine – rekao je Noveljić.

Prije dvije godine ušlo se u realizaciju petogodišnjeg plana ulaganja u modernizaciju proizvodnih kapaciteta. Kako ste zadovoljni dosadašnjom realizacijom projekata? 

Važno je istaći da smo prije tri godine promijenili strategiju i koncept razvoja kompanije. Kroz investicioni ciklus definisali smo diversifikaciju proizvodnje i kontinuirano povećanje učešća obnovljivih izvora energije u proizvodnji.

Uveliko sprovodimo petogodišnji investicioni ciklus tako da smo za kapitalne investicije potpisali ugovore vrijedne 130 miliona eura, a izvjesno je i potpisivanje ugovora vrijednih oko 45 miliona eura za modernizaciju HE Perućica uključujući i ugradnju agregata broj 8.

Pokrenuli smo projekte izgradnje solarne elektrane „Briska gora“ kao i vjetroparka „Gvozd“ a već smo dobili povoljne uslove, u preliminarnoj ponudi od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), za finansiranje tog projekta. U potpunosti smo rekonstruisali elektrane „Glava Zete“ i „Slap Zete“.

Dokle se stiglo sa modernizacijom dvije velike hidroelektrane? 

U HE ,,Perućica“, u posljednje tri godine, uspjeli smo da revitalizujemo pet od ukupno sedam generatora te da zamijenimo dva od planiranih pet transformatora. Naredne godine slijedi kapitalna rekonstrukcija još dva generatora, a vjerujem da ćemo već tokom 2021. uspjeti da zamijenimo i preostala tri trafoa. Projekte realizujemo kako iz sopstvenih sredstava tako i iz kreditnog aranžmana sa njemačkom KfW bankom od 33 miliona eura. Planirali smo da odemo i korak dalje i konačno realizujemo projekat ugradnje osmog agregata u HE „Perućica“, za što postoje svi potrebni uslovi a ta investicija vrijedna je oko 24 miliona eura. Takođe, radimo na revitalizaciji i građevinskog dijela sistema HE „Perućica“, dok smo rekonstruisali i zgradu elektrane.

Značajan posao odrađen je i u HE „Piva“, gdje smo, u saradnji sa njemačkom razvojnom bankom, 2018. počeli implementaciju projekta druge faze rekonstrukcije i modernizacije HE „Piva“, vrijednog 10,3 miliona eura.

Uspješno je odrađena i kapitalna rekonstrukcija prva dva agregata, a nedavno smo potpisali i ugovor o revitalizaciji posljednjeg agregata A3. Rekonstruisan je sistem klimatizacije elektrane i urađen najduži lift u Evropi u oknu brane. Takođe, renoviran je samački hotel u Plužinama, urađena prva faza kružne saobraćajnice u gradu, rekonstruisana upravna zgrada HE „Piva“ dok se trenutno završava zaštitna galerija na ulazu brane.

Sve u svemu, odrađen je ogroman posao čime ćemo obezbijediti sve potrebne uslove da naši proizvodni objekti funkcionišu u skladu sa potrebama i zahtjevima 21. vijeka.

Najviše pažnje javnosti privlači planirana modernizacija Termoelektrane. Dokle je stigao taj projekat? 

Podsjetio bih da je potpisivanjem Ugovora za ekološku rekonstrukciju Bloka I TE „Pljevlja“, ukupno vrijednog preko 54 miliona eura, počeo da traje rok za izradu glavnog projekta. Ekološkom rekonstrukcijom svešćemo sve emisije i produkte sagorijevanja uglja na granice ispod dozvoljenih, saglasno važećoj zakonskoj regulativi u našoj državi i evropskim direktivama. Tako će termoenergetski kompleks u Pljevljima raditi narednih 20-30 godina koji generiše oko 1200 radnih mjesta, a kao bazni izvor električne energije Termoelektrana je izuzetno važna sa stanovišta stabilnog rada elektroenergetskog sistema.

Naglasio bih da je od posebnog značaja za građane Pljevalja to što će biti obezbijeđen i izvor toplotne energije za toplifikaciju grada i konačno anuliranje brojnih individualnih ložišta koja, u najvećoj mjeri, ugrožavaju životnu sredinu u najsjevernijoj crnogorskoj opštini.

Sprovodi i projekat fazne rekultivacije na deponiji pepela i šljake na Maljevcu. Projekat je vrijedan oko 20 miliona eura, a na dijelu deponije radovi se već privode kraju.

Nakon završetka projekta Pljevlja će na raspolaganju imati uređeni park površine preko 600 hiljada metara kvadratnih, sa preko 45 hiljada sadnica, a biće izgrađena i biciklistička i trim staza, postavljen parkovski mobilijar, klupe za odmor i sve ostalo što sadrže savremeno uređeni parkovi.

Naveli ste da EPCG povećava učešće u obnovljivim izvorima energije kroz projekte Briska Gora i Krnovo. Kako ste zadovoljni dosadašnjim razvojem tih projekata?

Podsjećam da je u decembru EPCG dobila preliminarnu ponudu od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje projekta izgradnje vjetroelektrane „Gvozd“. Projekat izgradnje VE „Gvozd“ još je jedan u nizu projekata koje će EPCG realizovati u partnerstvu sa EBRD. Dobijenom ponudom planirano je finansiranje projekta u potpunosti iz kreditnih sredstava uz izuzetno povoljne komercijalne uslove. Iznos planiranih sredstava je do 82 miliona eura, a ponuda će biti predmet daljih analiza.

Očekujemo da će izgradnja vjetroelektrane početi već 2021. godine, dok je puštanje elektrane u probni rad predviđeno 18 mjeseci nakon početka radova. Planirana snaga VE ,,Gvozd“ je 54,6 MW sa godišnjom proizvodnjom oko 150 GWh i snabdijevaće oko 25 hiljada domaćinstava.

Kada je riječ o solarnoj elektani ,,Briska Gora“ i taj projekat ide planiranom dinamikom. Ugovori o priključenju na mrežu i PPA između konzorcijuma i Vlade CG su u fazi pregovora. Vlada je donijela Odluku o donošenju izmjena i dopuna PUP-a Ulcinj čime su se stvorili prostorno-planski uslovi za početak realizacije ugovora koji se odnosi na izgradnju faze I. Dakle, planirana je izgradnja elektrane po fazama i to prva faza sa minimalnom instalisanom snagom od 50 MW, u roku od 18 mjeseci i druga do ukupno planirane instalisane snage solarne elektrane veće od 200 MW, u roku od 36 mjeseci, od dana potpisivanja Ugovora. Ukupna vrijednost obje faze projekta procijenjena je na oko 211 miliona eura.

Saradnja sa menadžmentom i sindikatom

Puno neizvjesnosti i izazova, u svakom smislu, obilježilo je 2020. Kakva je bila saradnja sa menadžmentom i sindikatom kompanije?

Ponoviću da su ovi rezultati izuzetan uspjeh s obzirom na to da je EPCG u 2020. godini poslovala u ekonomskom okruženju punom izazova. Izazovi su bili veliki i teški, ali smo ispunili našu glavnu obavezu – sigurno i uredno snabdijevanje kupaca električne energije.

Na kraju želim da istaknem da sam najviše zadovoljan saradnjom sa cjelokupnim menadžmentom i zaposlenim, bez kojih ne bi bili ostvareni ovako dobri rezultati. Svi zajedno smo stvorili preduslove i počeli sa ispunjavanjem ciljeva definisanih ambicioznim investicionim planom, koji se odnosi na realizaciju strateški važnih projekata, ne samo za EPCG, nego crnogorsku energetiku uopšte.

Na kraju ove kalendarske godine dozvolite da svima poželim srećnu 2021. godinu i da se zahvalim kolegama i zaposlenima na saradnji i prijateljstvu – posebno Nikšićanima zbog kojih sam se u ovom gradu u posljednje tri godine osjećao kao kod svoje kuće.

Izvor: Pobjeda.me

Check Also

Telenor – saveznik zajednici i u najizazovnijim vremenima

Kompanija Telenor uspjela je da za vrlo kratko vrijeme, u uslovima krize, transformiše svoje poslovne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *