Održano ročište u sporu oko raskida ugovora o prodaji hotela ,,As”: Investitori najavili tužbu protiv države

Sve su prilike da će iz privatizacije hotela ,”As” proizići još jedan sudski spor, imajući u vidu daje advokat Miloš Komnenić, koji zastupa jednog od investitora kompaniju Nega turs Crna Gora, najavio skoro podnošenje tužbe protiv države.

Sporno je, kako se čulo na jučerašnjem ročištu za raskid ugovora o kupovini hotela “As” koji su inicirale država i Budvanska rivijera, to što ova kompanija, iako je u tom periodu bila vlasnik nepokretnosti, nije bila potpisnik aneksa ugovora o regulisanju međusobnih obaveza učesnika u privatizaciji hotela “As” iz 2014. godine.

Kiparska Montena invest, ruska i crnogorska Nega turs, kao i vlasnik Neđeljko Gardašević tuženi su u sporu koji godinama traje u pokušaju đa se raskine ugovor, imajući u vidu da hotel, kupljen za pet miliona tadašnjih njemačkih maraka uz obavezu ulaganja ođ 22 miliona, do danas nije završen. Crnogorska Nega turs odgovorila je protivtužbom, čiju je vrijednost opredijelila na 47,5 miliona eura, o kojoj će se, iako je traženo spajanje postupaka, raspravljati odvojeno. Komnenić je, kako je naveo, protivtužbu podnio opreza radi u slučaju da sud usvoji neki od eventualno postavljenih zahtjeva države i Budvanske rivijere koja traži da sud utvrdije ugovor o kupoprodaji hotela ,,As” raskinut te da tuženi ili vrate hotel ili nadoknade tržišnu vrijednost i plate odštetu. Tvrdi i da bi, u tom slučaju, u skladu sa ugovorom bili u obavezi da Nega tursu isplate protiwrijednost hotela.

Na jučerašnjem ročištu bilo je rasprave i o prijedlogu tužilaca da se sprovede geodetsko i građevinsko vještačenje, imajući u vidu da su se tuženi protivili da nalaze sačine vještaci Lazar Vukadinović i Aleksandar RakoČević. Osim ličnostima, tuženi su se protivili i pojedinim zadacima koje su zastupnici države i Budvanske rivijere predložili, o čemu će konačnu riječ dati sutkinja Milica Popović. Ono sa čim su svi bili saglasni jeste da bi vještačenjem trebalo da bude utvrđena tržišna vrijednost nepokretnosti.

Iako je sutkinja od Uprave za nekretnine i Centralnog registra privrednih subjekata tražila hronologiju upisa iz katastra i registracione spise za Nega turs, na zahtjeve nije bilo odgovora. Iz Osnovnog suda je umjesto traženog aneksa ugovora i dokaza o njegovoj ovjeri, stigao pogrešan dokument. Ročište bi trebalo da bude nastavljeno krajem januara iduće godine.

Izvor: Pobjeda

Check Also

Od 2022. godine Crna Gora otvara vrata digitalnim nomadima

Izmijenjene životne okolnosti, mijenjaju i profil turista koji sada putuju da bi i radili i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *