Lani dodijeljeno skoro 50 miliona eura državne pomoći, “nepoznatom pravnom licu” otišlo 215 hiljada

U 2019. godini ukupno dodijeljena državna pomoć u Crnoj Gori iznosila je 49.321.224 eura, navodi se u godišnjem izvještaju Agencije za zaštitu konkurencije o dodijeljenoj državnoj pomoći u 2019. godini.

Procenat državne pomoći u nacionalnom BDP-u je sa 0,46 odsto u 2017. godini povećan na 1,43% u 2018. godini, a zatim smanjen na 1,02% u 2019. godini. Apsolutni iznos dodijeljene državne pomoći u 2019. godini je manji za 25 odsto u odnosu na 2018. godinu.

Od ukupno dodijeljene pomoći u 2019. godini, 35,25 odsto dodijeljeno je kroz sektorske pomoći, a najviše sektoru saobraćaja- 27,10 odsto. Ostalo je dodijeljeno u sektoru kulture, informisanja i sporta, u učešću u ukupnim sektorskim pomoćima od 8,15 odsto.

Korisnici državne pomoći iz sektora saobraćaja u 2019. godini bili su Montenegro Airlines (5,5 miliona), Crnogorska plovidba (4,83 miliona) i Barska plovidba (tri miliona eura).

Zanimljivo da je Ministarstvo saobraćaja lani dodijelilo 214. 970 eura državne pomoći, kako stoji u izvještaju, “nepoznatom pravnom licu”. Ova pomoć nije bila prijavljena Agenciji na ocjenu uskladjenosti sa zakonom.

Horizontalne pomoći u 2019. godini dodijeljene su u iznosu od 15.434.729 eura, odnosno 31,29 odsto ukupno dodijeljene pomoći. Ova pomoć u najvećem dijelu odnosi se na pomoći za zapošljavanje 11,59%, istraživanje, razvoj i inovacije 1.17% i obnovljive izvore energije (18,54%). Korisnici horizontalne državne pomoći u 2019. godini bili su Zavod za zapošljavanje, Ministarstvo nauke i Ministarstvo ekonomije (Program podsticanja proizvodnje iz obnovljivih izvora).

U 2019. godini dodijeljeno je državnih pomoći za regionalni razvoj u iznosu od 16.502.413 eura, odnosno 33,46 odsto od ukupno dodijeljene državne pomoći, dok je u 2018. godini regionalna pomoć bila dodijeljena u iznosu od 17,376 miliona eura i činila je 26,42 odsto od ukupno dodijeljene državne pomoći. Korisnici državne pomoći za regionalni razvoj bili su Ministarstvo ekonomije i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, koje je pomoć dodijelilo HTP “Ulcinjska rivijera” u iznosu od 2,22 miliona eura i Nacionalnoj turističkoj organizaciji u iznosu od 650.000 eura. Ove dvije državne pomoći nijesu bile prijavljene Agenciji na ocjenu uskladjenosti sa zakonom.

Agencija je, uvidom u Izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2019. godinu Državne revizorske institucije, utvrdila da su iz tekuće rezerve u 2019.godini vršene isplate prema preduzećima u ukupnom iznosu od 8.372.649 eura, i to: AD “Luka Bar” iznos od 324.446 eura; DOO “Skijališta Crne Gore”, iznos od 650.000 eura; JP “Regionalni vodovod Cmogorsko primorje”, u iznosu od 774.203 eura i “Montenegro airlines” iznos od 6 .624.000 eura.

“Agencija za zaštitu konkurencije će, kroz dodatne zahtjeve o neprijavljenim državnim pomoćima, zatraži hitnost izjašnjenja nadležnih ministarstava i fondova davalaca državnih pomoći, te nakon kompletiranja istih dodatno pokrene ispitne postupke naknadne kontrole. Iz razloga što nije zatraženo prethodno mišljenje Agencije za zaštitu konkurencije, te da Agencija nije imala uvid o izvršenim isplatama, naknadno ćemo pokrenuti ispitne postupke za ocjenu prisustva, odnosno uskladjenosti državne pomoći sa zakonom”, naveli su iz agencije.

U izvještaju za 2019. godinu, u skladu sa novim pravilnikom, nijesu prikazani podsticaji za razvoj poljoprivrede i ribarstva.

Izvor: Portal Analitika

Check Also

Telekom treći kvartal završio sa rastom prihoda i dvostruko većom dobiti

Crnogorski Telekom je u prvih devet mjeseci 2021. godine zabilježio rast prihoda i profitabilnosti, i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *