U “Plantažama” hoće štrajk

Grupa od 150 radnika “Plantaža” predala je juče inicijativu Sindikalnoj organizaciji većinski državne kompanije za pokretanje štrajka upozorenja zbog, kako navode, pogoršanja položaja zaposlenih.

Oni traže da se ispuni sedam zahtjeva, od kojih je najznačajniji da se iznosi koeficijenata i zarada vrate na nivo sa kraja prošle godine, kao i da se ispitaju brojne odluke uprave kompanije.

U saopštenju “Vijestima” ove grupe radnike, uz koje su dostavljeni potpisi, navedeno je da su ih skupili “uprkos brojnim pritiscima da to ne čine”. Inicijativu su predali radnici Miodrag Otašević, Suzana Brković i Slobodan Joličić.

Kompanija je za devet mjeseci ove godine ostvarila gubitak od 3,2 miliona eura, a Opština Tuzi je pokrenula prinudnu naplatu duga za porez u iznosu od pola miliona eura.

Radnici zahtijevaju da se obračunska vrijednost koeficijenta (boda) za zarade sa sadašnjih 115 eura, poveća na 140 eura, koliko je iznosila krajem prošle godine.

Zahtjevi

“Da se preduzmu neophodne mjere štednje na nekoliko polja: službena auta, potrošnja goriva, reprezentacija, nepotrebna sponzorstva i plaćanje marketinških tekstova koji ne donose ništa dobro imidžu kompanije. Da se zaustavi uzimanje vinskih i drugih proizvoda kompanije u privatne svrhe od strane menadžmenta. Da se ograniče primanja top menadžmenta, da budu podaci o platama transparentni i podaci o troškovima.

Da isplaćena visina mjesečne zarade ne može biti niža od 50 odsto zarade ostvarene u okviru ličnog dohotka, što je regulisano Zakonom o izvršenju i obezbjeđenju. Da se novac za mjesečno namirenje kreditnih zaduženja radnika, koji kompanija skida sa njihovih plata tokom obračuna, u roku od 48 sati uplaćuje u banke na račune radnika, da ne bi dolazili u situaciju da se zaposlenima koji su kreditno zaduženi obračunavaju zatezne kamate i šalju upozorenja o prinudnoj naplati.

Da sve stimulacije, koje se daju radnicima, budu obrazložene i transparentne i da se stavljaju na uvid na oglasnim tablama, kako ne bi dolazilo do zloupotreba, što je često bio slučaj u prethodnim mjesecima pa čak i godinama. Da bude omogućen nesmetan protok informacija važnih za radnike”, navedeno je u zahtjevima ove grupe radnika.

Oni navode da je u posljednje vrijeme došlo do značajnog pogoršanja njihovog položaja, da su svjesni teške ekonomske situacije, ali za odluke krive i menadžment. Ističu da je ranije trebalo da se preduzmu drugačije mjere štednje i da se odreknu velikog broja nepotrebnih troškova da radnici ne bi bili jedini na udaru.

Izvor: Vijesti.me

Check Also

Auto-putem od početka godine prošlo 760.200 vozila

Auto-putem Princeza Ksenija je od početka ove godine prošlo 760.200 vozila.

Leave a Reply

Your email address will not be published.