Obavezna rezerva banaka 178 miliona eura

Na kraju oktobra obavezna rezerva banaka je bila 178,1 milion eura. Po podacima Centralne banke, 51,1 odsto od ove sume je na računima u CBCG a u inostranstvu 48,9 odsto.

U septembru je prosjek depozita, koji su osnovica za obračun obavezne rezerve, bio 3,28 milijardi. Od toga su oni po viđenju 70 odsto, a oročeni 30 odsto.

Banke ovu rezervu izdvajaju na osnovu odluke Centralne banke. Njome je uspostavljen sistem obračuna obavezne rezerve primjenom stope od 5,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do jedne godine i 4,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine.

Na depozite sa ročnošću preko jedne godine koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od jedne godine primjenjuje se stopa od 5,5 odsto.

Podsjetimo da na 50 odsto obavezne rezerve CBCG plaća bankama mjesečno naknadu po stopi od EONIA umanjenoj za deset baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ova stopa ne može biti manja od nule.

Banke mogu da koriste beskamatno do 50 odsto izdvojene obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti, pod uslovom da iznos vrate istog dana.

Check Also

MER: Intenzivira se rad na Garanciji za mlade na Zapadnom Balkanu

Po uzoru na slične šeme u državama članicama EU, Garancija za mlade opredijeljena je da …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *