ANO: Osiguravajuće kuće da se uzdrže od isplate dividendi

Savjet Agencije za nadzor osiguranja održao je danas 318. sjednicu, na kojoj je između ostalog razmatrao status Stroge preporuke iz aprila tekuće godine, kojom je preporučeno društvima za osiguranje da se, u cilju očuvanja stabilnosti tržišta osiguranja i zaštite osiguranika i korisnika osiguranja, privremeno uzdrže od isplate dobiti akcionarima u obliku dividende. “U cilju stvaranja optimalnih uslova i finansijske osnove za saniranje posljedica krize po tržište osiguranja, Agencija ostaje pri strogoj preporuci upravama društava za osiguranje da se do daljnjeg uzdrže od donošenja odluka o raspodjeli dividendi svojim akcionarima, a Agencija će nakon usvajanja revidiranih godišnjih finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju za 2020. godinu ponovo razmotriti status stroge preporuke. Agencija smatra da bi isplata dividendi prije usvajanja prethodno navedenih godišnjih izvještaja za 2020. godinu bio rizičan potez koji bi mogao negativno uticati na finansijski položaj društava u okruženju značajno uvećanih i nedovoljno sagledanih rizika”, navodi se u saopštenju ANO.

Kako se navodi, razmatrajajući dalju primjenu Strogih preporuka, a u svijetlu velikog stepena neizvjesnosti u vezi sa trajanjem i učincima krize izazvane pandemijom COVID-19 na crnogorsku ekonomiju, a time i na tržište osiguranja kao neodvojivog i značajnog dijela finansijskog sistema, Agencija smatra da osiguravajuća društva treba da nastave da dodatno jačaju svoj kapitalni položaj, kako bi sa većom dozom finansijske sigurnosti mogla nastaviti da ispunjavaju svoju važnu funkciju preuzimanja rizika ekonomije i društva.

“Pored navedenog, u razmatranju dalje primjene Stroge preporuke, Agencija je imala u vidu i uporednu praksu regulatora evropskih zemalja, koji su mjere i preporuke vezane za privremeno uzdržavanje od isplate dobiti akcionarima ostavili i dalje na snazi, sve dok finansijski i ekonomski uticaji COVID 19 ne postanu izvjesniji. U situaciji značajno uvećanih tržišnih i kreditnih rizika, ne samo u ekonomiji Crne Gore, Agencija je mišljenja da bi osiguravajuća društva trebalo da se uzdrže od donošenja odluka o isplati dividendi svojim akcionarima naročito do trenutka usvajanja revidiranih godišnjih finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju za 2020. godinu na skupštinama akcionara, nakon čega bi društva u svom punom kapacitetu mogla sagledati finansijske mogućnosti za donošenje ovakvih odluka, a Agencija mogla jasno sagledati opravdanost produžavanja ove stroge preporuke, imajući u vidu efekte uticaja pandemije, odnosno epidemije na poslovanje crnogorskih društva kako u 2020. godini, tako i u prvom kvartalu 2021. godine”, navode iz ANO.

Check Also

T Phone od danas u prodaji: Veliki ekran, jaka baterija, 5G za svačiji džep

Crnogorski Telekom je danas u svom multimedijalnom T-Centru u Podgorici predstavio novu seriju pametnih telefona …

Leave a Reply

Your email address will not be published.