Obavezna rezerva banaka 178 miliona

Na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno je 51,1 odsto, a na računima CBCG u inostranstvu 48,9 odsto.

Obavezna rezerva banaka na kraju oktobra je, prema podacima Centralne banke, iznosila 178,1 miliona eura.

Od ukupnog iznosa na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno je 51,1 odsto, a na računima CBCG u inostranstvu 48,9 odsto.

Prosječno stanje ukupnih depozita banaka u septembru, koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve, bilo je 3,28 milijardi eura. Od ukupnog nivoa depozita na one po viđenju odnosi se 70 odsto, a na oročene 30 odsto.

Banke u Crnoj Gori izdvojile su obaveznu rezervu na osnovu odluke CBCG. Tom odlukom je uspostavljen sistem obračuna obavezne rezerve primjenom stope od 5,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do jedne godine i stope od 4,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine.

Na depozite ugovorene sa ročnošću preko jedne godine koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od jedne godine primjenjuje se stopa od 5,5 odsto, piše Mina biznis.

Osnovicu za obračun obavezne rezerve od januara 2018. godine čine oročeni i depoziti po viđenju, osim onih centralnih banaka.

Na 50 odsto izdvojene obavezne rezerve CBCG plaća bankama mjesečno naknadu obračunatu po stopi od EONIA (Euro OverNight Index Average) umanjenoj za deset baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ova stopa ne može biti manja od nule.

Banke mogu da koriste beskamatno do 50 odsto izdvojene obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti ako korišćeni iznos vrate istog dana.

Check Also

Alesandro Bragonzi novi predstavnik regionalne kancelarije EIB-a za Zapadni Balkan

Evropska investiciona banka (EIB) postavila je Alesandra Bragonzija kao novog šefa regionalne kancelarije za Zapadni …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *