Službena dokumenta od juče pristupačnija građanima

Skupština Crne Gore je 26. maja 2011. godine, donijela Zakon o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope o pristupu službenim dokumentima.

Osim Crne Gore, Konvenciju su ratifikovale i Bosna i Hercegovina, Estonija, Finska, Mađarska, Litvanija, Norveška, Moldavija, Švedska i Ukrajina.

Pravo na pristup službenim dokumentima od suštinskog je značaja za samorazvoj ljudi i za ostvarivanje osnovnih ljudskih prava, kao i da je transparentnost javnih vlasti ključna karakteristika dobrog upravljanja.

Podnosilac zahtjeva za pristup službenom dokumentu nije obavezan da navede razloge za pristup službenom dokumentu. Podnosiocima zahtjeva može se dati pravo da ostanu anonimni, osim ukoliko je otkrivanje identiteta bitno za obradu zahtjeva. Formalnosti u pogledu zahtjeva ne smiju prelaziti mjeru koja je nužna za postupanje po zahtjevu, navedeno je u Komvenciji.

Izvor: PCNEN

Check Also

150 hiljada vakcina stiže u Crnu Goru

Crna Gora je potpisala predugovor sa Kinom na osnovu kojeg će 150.000 vakcina stići u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *