Donijet prvi set podzakonskih akata za primjenu zakona

Savjet Centralne banke (CBCG) donio je prvi set podzakonskih akata neophodnih za primjenu zakona o kreditnim institucijama i o njihovoj sanaciji.

„CBCG i Savjet CBCG, koji je u stalnom zasijedanju, predano rade na pripremi i usvajanju podzakonskih akata kojima se stvaraju pretpostavke za primjenu zakona o kreditnim institucijama i o sanaciji kreditnih institucija“, navodi se u saopštenju vrhovne monetarne institucije.

Iz CBCG su kazali da je Savjet, na sjednicama održanim u petak i danas, razmotrio i donio osam podzakonskih akata, odnosno odluka, i to o sistemu upravljanja u kreditnoj instituciji, bližim uslovima i kriterijumima za procjenu primjerenosti članova organa upravljanja i nosilaca ključnih funkcija u kreditnoj instituciji, bližoj sadržini planova sanacije kreditnih institucija i planova sanacije za grupu i obavještenjima u vezi sa sanacijom kreditne institucije.

„Donijeti su i podzakonski akti, odnosno odluke, i o bližim uslovima pod kojima se kreditnoj instituciji može odložiti plaćanje vanrednih doprinosa sanacionom fondu, bližoj sadržini plana reorganizacije poslovanja kreditne institucije u sanaciji i načinu izvještavanja o sprovođenju tog plana, minimalnom popisu usluga, prostora i opreme potrebnih za efikasno obavljanje poslova prenesenih sa kreditne institucije u sanaciji na društvo primaoca, i o metodologijama i kriterijumima za utvrđivanje iznosa obaveza koje proizilaze iz derivata“, dodaje se u saopštenju.

Da bi se obezbijedili svi uslovi za primjenu pomenutih zakona, planirano je da Savjet CBCG, do kraja godine, donese i preostalih oko 30 odluka.

Check Also

Odbor direktora EPCG: Do 10. februara odlučićemo kada će biti skupština akcionara

Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore zakazaće skupštinu akcionara do 10. februara. To je saopšteno nakon …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *