Addiko bank donijela odluku o uslovnoj isplati dividende

Skupština Addiko Bank AG, sa sjedištem u Beču, donijela je odluku o uslovnoj isplati dividende od 2,05 € po dionici za finansijsku 2019. godinu.

Isplata dividende od 40 miliona eura (2,05 eura za 19,5 milliona dionica) zavisi od dva uslova, naime da prije ili najkasnije do objavljivanja Godišnjeg izvještaja za 2020. godinu, a to je 10. mart 2021. godine, niti preporuka Evropske centralne banke niti zakonski obavezna zabrana distribucije ne budu u sukobu sa raspodjelom dividende i da odnos osnovnog kapitala CET1 Addiko Bank AG (i Addiko Group) nakon takve raspodjele ne bude niži od 18,6%.

Datum isplate dividende je 20. radni dan nakon ispunjenja oba uslova.

Uprava Addiko Bank AG ovlaštena je za stjecanje vlastitih dionica do 10% osnovnog kapitala za period od 30 mjeseci od dana donošenja odluke od strane AGM-a za svrhu nuđenja dionica zaposlenima, rukovodiocima i članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora.

Na Skupštini su Herbert Juranek i Frank Schwab izabrani za nove članove Nadzornog odbora nakon odlaska Hansa Lottera i Henninga Gieseckea koji su odstupili, kao što je ranije najavljeno.

Check Also

Finska šesti put zaredom najsrećnija zemlja, a evo na kom mjestu je Crna Gora

Prema Svjetskom izvještaju o sreći, Finska je šesti put proglašena zemljom sa najsrećnijim stanovništvom.

Leave a Reply

Your email address will not be published.