Kompanije članice SSICG nastavljaju planirane investicije

Crna Gora je od 2006. godine sve privlačnija stranim investitorima, saopštio je predsjednik Savjeta stranih investitora (SSICG), Christoph Schoen i dodao da će kompanije članice nastaviti sa ulaganjem i realizacijom planiranih investicija uprkos pandemiji.

“Vjerujem da su upravo investicione aktivnosti kompanija članica Savjeta doprinijele da je Crna Gora danas prepoznata kao moderna država i atraktivna destinacija za strane investitore. Pandemija nije poremetila naše planove”, kazao je Schoen za Glasnik Privredne komore (PKCG).

On je rekao da kompanije članice SSICG nastavljaju sa ulaganjem u Crnu Goru i sa realizacijom planiranih investicija, kao što je i ranije najavljeno, da u periodu od ove do 2022. godine ulože okvirno 1,5 milijardi EUR.

“Riječ je o planiranim dugoročnim investicijama koje imaju za cilj zaokruživanje započetih projekata, kao i unapređenje postojećih poslovnih procesa”, dodao je Schoen.

Crna Gora je, kako je ocijenio, mala država sa velikim potencijalima i vjeruje da kroz njihovo sinergetsko djelovanje mogu doprinijeti daljem razvoju poslovnog ambijenta, privlačenju stranih investicija, ali i jačanju ekonomske aktivnosti.

Schoen je, na pitanje u koje djelatnosti će najviše ulagati, odgovorio da se prema investicionima planovima njihovih kompanija članica, najveća ulaganja očekuju u sektorima turizma, okvirno 640 miliona EUR, energetike oko 166 miliona, elektronskih komunikacija do 90 miliona, trgovine deset miliona, osiguranja devet miliona, pomorstva četiri miliona, dok će investicije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) iznositi do 300 miliona EUR.

Schoen je, govoreći o saradnji sa Vladom, kazao da je SSICG vrlo aktivan sagovornik i partner Vladi u oblasti unapređenja poslovnog ambijenta.

“SSICG učestvuje u radu Savjeta za konkurentnost kao glavnog savjetodavnog tijela u oblasti unapređenja poslovnog ambijenta, te smo kao vrlo aktivni članovi u prethodnom periodu bili usmjereni na obezbjeđivanje implementacije preporuka koje naši članovi dostavljaju putem Bijele knjige, kao i kroz rad naših komiteta”, podsjetio je Schoen.

Upravo kroz inicijativu upućenu Savjetu za konkurentnost, a uz podršku Ministarstva finansija i Sekretarijata Savjeta za konkurentnost, SSICG intenzivno radi na implementaciji definisanih predloga mjera za eliminisanje barijera za razvoj elektronskih servisa u sektorima bankarstva i telekomunikacionih usluga.

“Digitalna transformacija u telekom industriji u svijetu, pa i kod nas, više nego u bilo kojoj drugoj, je konstantno putovanje i pokretač promjena, jer se inovativni proizvodi i usluge kupaca stalno isporučuju i stvaraju. Dodatno je i situacija sa pandemijom koronavirusa ukazala na to da su informacione i komunikacione tehnologije prekretnica za modernizaciju i potencijal za dalji razvoj svih sektora u Crnoj Gori”, kazao je Schoen.

Prema njegovim riječima, transformacija zahtijeva strategiju koja, kao i svaka, gleda na ciljeve, trenutnu situaciju i kako krenuti naprijed na ovom putovanju na način koji ima smisla i povezuje sve potrebne elemente.

“Osnovni preduslovi za uspješno sprovođenje digitalne transformacije kod nas, svakako, su adekvatan pravni okvir koji omogućava primjenu naprednih rješenja koja se primjenjuju u razvijenom svijetu. Stoga je važno da se Vlada u narednom periodu posebno posveti ovoj oblasti”, smatra Schoen.

On je rekao da je veoma važno što je i Vlada prepoznala važnost tih procesa, pa je počela izradu Strategije digitalne transformacije u čijoj pripremi učestvuje i predstavnik SSICG.

“Ovo vidimo kao veliku priliku za Crnu Goru, jer nudi mogućnost malim i pametnim sistemima da u nekom doglednom vremenu riješe probleme u svom funkcionisanju i da dobiju šansu da postanu konkurentni na međunarodnom nivou”, dodao je Schoen.

On je kazao da bliska i kontinuirana komunikacija sa Vladom i organima javne uprave ostaje važan alat Savjeta za podršku njihovim članovima u razvoju i unapređenju njihovog poslovanja u Crnoj Gori.

“Pravovremeni dijalog u ovom kontekstu od suštinskog je značaja za sve zainteresovane strane, u cilju omogućavanja povećanja efikasnosti u poslovnim procesima i izbjegavanja negativnih i štetnih posljedica po čitavu poslovnu zajednicu”, naveo je Schoen.

U tom smislu posebno važnu ulogu ima Savjet za konkurentnost.

“Posvećeni smo pružanju dalje podrške u cilju postizanja odgovarajuće primjene i pozitivnih rezultata sprovedenih reformi. Zbog osjetljivosti bilo kakvog ulaganja na česte promjene pravnog i regulatornog okvira, obostrano razumijevanje i opredjeljenje je od presudnog značaja za ekonomski napredak Crne Gore u narednom periodu”, rekao je Schoen.

Prema njegovim riječima, pandemija koronavirusa je pogodila cjelokupnu svjetsku ekonomiju, izlažući značajan broj kompanija riziku da budu prisiljene da okončaju svoje poslovanje.

“Najveći izazov sa kojim se mala i srednja preduzeća danas suočavaju je pristup finansijama, koji je već bio izazov za mnoge male kompanije prije nego što je započela ova kriza”, ocijenio je Schoen.

S druge strane, kriza je stvorila potencijalne mogućnosti za mala i srednja preduzeća za kreiranje mobilnih rješenja za e-trgovinu. Stoga digitalizacija i tehnologija mogu podržati razvoj malih i srednjih preduzeća.

“Naša poruka crnogorskim privrednicima, pogotovu u malim i srednjim biznisima, odnosila bi se na, opet važnu, digitalnu transformaciju poslovnih procesa, intenzivniju komunikaciju sa državnim organima kroz postojeće asocijacije, proširivanje poslovnih aktivnosti. Postoje inicijative kao što je PowerUp, koja pomaže malim i srednjim biznisima koji traže nove modele poslovanja usljed ove nove ekonomske situacije” precizirao je Schoen.

On je, odgovarajući na pitanje koji je ključni preduslov za dalje privlačenje investicija iz razvijenih zemalja u Crnu Goru, kazao da je u skladu sa nalazima Bijele knjige, vladavina prava prepoznata kao najizazovniji preduslov za razvoj poslovanja.

“Predvidljivo poslovno okruženje, koje podrazumijeva transparentnost rada državnih organa, takođe je od presudnog značaja. Kao ozbiljnu zabrinutost za ekonomsku stabilnost zemlje, naši članovi prepoznaju disciplinu odnosno, nedostatak sistematske i stroge naplate poreza”, naveo je Schoen.

Vlada bi, kako smatra, trebalo da intenzivira borbu protiv sive ekonomije, koja zahtijeva odlučnu reakciju relevantnih institucija i predstavlja važan faktor za fer tržišnu konkurenciju.

“Dalju pažnju treba posvetiti sprovođenju reformskih procesa u sektorima analiziranim Bijelom knjigom, koji su naši članovi ocijenili niskim ocjenama, kao što su tržište rada i zapošljavanje, razvoj nekretnina, oporezivanje/doprinosi, korporativno upravljanje, vladavina prava, kako bi se unaprijedio poslovni ambijent, privukle strane investicije i stvorili uslovi za poboljšanje ekonomskog standarda svih građana Crne Gore”, zaključio je Schoen.

Check Also

SAD „na autopilotu do inflacije“ zahvaljujući Fed stalnom štampanju novca

Američke Federalne rezerve (Fed) vjeruju da bi ekonomski oporavak zemlje mogao da podstakne privremenu inflaciju, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *