Vlada smanjuje troškove, razmjena podataka isključivo elektronska

Vlada Crne Gore usvojila je na prošloj sjednici važnu uredbu o elektronskoj razmjeni podataka između svih organa uprave. Shodno tome, papirni dokumenti i sva papirologija su zvanično poslata u istoriju.

Uredba nije dobila zaslužen odjek u javnosti, a zanimljivo je da je ovaj dokument bio na dnevnom redu kao prva tačka dnevnog reda. Na ovaj način, crnogorska Vlada je postala jedna od prvih u regionu i EU koja koristi isključivo takvu vrstu razmjene podataka.

“Vlada Crne Gore je, bez održavanja sjednice, donijela Uredbu o načinu upravljanja i drugim pitanjima od značaja za funkcionisanje jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu podataka kojom se propisuju način upravljanja i druga pitanja od značaja za funkcionisanje tog sistema”, saopšteno je u petak.

U Uredbi koja je par dana kasnije objavljena na Vladinom sajtu, date su osnovne informacije o funkcionisanju novog sistema čije će sve blagodeti da koristi dolazeća Vlada.

“Organizovanje funkcionisanja jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu podataka, kao dio poslova upravljanja tim sistemom, podrazumijeva podnošenje prijave i odobravanje prijave web servisa u tom sistemu, radi omogućavanja pristupa registrima i evidencijama koje u vršenju poslova iz nadležnosti vode organi, odnosno drugi subjekti u elektronskoj formi”, navodi se u Uredbi.

Kao i prijavljivanje softverskih rješenja za preuzimanje podataka iz elektronskih registara, odnosno informacionih sistema, podnošenje i odobravanje prijave za preuzimanje podataka iz elektronskih registara, odnosno informacionih sistema, evidentiranje razmjene podataka preko jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu podataka, kao i vođenje evidencije o elektronskim registrima, odnosno informacionim sistemima organa i drugih subjekata.

Kontrola funkcionisanj a jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu podataka, kao dio poslova upravljanja tim sistemom, podrazumijeva kontinuirano praćenje ispunjenosti tehničkih uslova i sigurnosnih standarda, kao i praćenje i vršenje provjere rada tog sistema.

Jedinstveni sistem za elektronsku razmjenu podataka, kako se dalje navodi u Uredbi, sadrži metaregistar, evidenciju web servisa i softverskih rješenja organa i drugih subjekata za preuzimanje podataka iz elektronskih registara, odnosno informacionih sistema.

Sistem sadrži i evidenciju prijava za preuzimanje podataka iz elektronskih registara, odnosno informacionih sistema, evidenciju razmjene podataka, kao i semantički standard zapisa podataka.

Semantički standard zapisa podataka definiše standard zapisa podataka koji je nezavisan od pojedinog elektronskog registra, odnosno informacionog sistema, a sadrži preciznu definiciju zna čenja svakog pojedinog podatka, kao i definiciju na ina zapisa podatka u strukturiranom podatku.

Neka vrsta sistema za elektronsku razmjenu podataka postoji već devet godina, ali je tek prošle godine promjenom aplikacije dobio na modernosti.

Osnovni cilj sistema za upravljanje dokumentima je da efikasnim radom maksimalno smanji troškove obrade dokumenata te da se u svakom momentu mogu obezbijediti tražene informacije.

“Razmjenom iskustava i uvažavajući mišljenja korisnika sistema, ukazala se potreba da se urade određene izmjene na aplikaciji, odnosno da se uvedu dodatne funkcionalnosti u cilju poboljšanja sistema. U tom cilju realizovana je nova funkcionalnost da se na početnoj strani nalazi tzv. „Dashbord” na kojoj su grafički prikazane osnovne informacije o predmetima i dokumentima s ciljem veće preglednosti radnih zadataka korisnika”, saopšteno je ljetos iz Ministarstva javne uprave.

Check Also

Ovo su dobitnici nagrada PKCG

Odbor za dodjelu nagrada Privredne komore donio je odluku da kompanije Hemosan, Zetagradnja i Fly …

Leave a Reply

Your email address will not be published.