Family Care And Protection

ANO: Tržište osiguranja stabilno, zadovoljavajući pokazatelji poslovanja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja održao je danas 316. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, Uroš Andrijašević. Savjet je, između ostalog, razmatrao Zapisnik o redovnoj kvartalnoj posrednoj kontroli poslovanja društava za osiguranje i Udruženja Nacionalni biro osiguravača za treći kvartal 2020. godine.

Redovna kvartalna posredna kontrola poslovanja društava za osiguranje za III kvartal 2020. godine ukazala je da je poslovanje crnogorskih društava za osiguranje bilo likvidno, solventno i profitabilno. Sva društva za osiguranje su obezbijedila pokriće bruto tehničkih rezervi oblicima imovine koji su propisani Zakonom o osiguranju i Pravilnikom o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi društava za osiguranje. Ažurnost u rješavanju i isplati šteta društava za osiguranje je ostvarila rast u odnosu na vrijednost ovog pokazatelja tokom I i II kvartala 2020. godine.

“Sva društva za osiguranje na 30. 09. 2020. godine su bila likvidna i kapitalno adekvatna, uz trend rasta pokazatelja solventnosti u odnosu na kraj 2019. godine. Na navedeno su uticale stroge preporuke Agencije društvima za osiguranje da privremeno ne raspodjeljuju dobit akcionarima u obliku dividende i da privremeno ne isplaćuju dividende akcionarima po osnovu već donešenih odluka o raspodjeli dobiti, osim isplate u obliku akcija, a sve sa ciljem ublažavanja negativnih posljedica epidemije zarazne bolesti COVID-19 na tržište osiguranja”, navodi se u saopštenju ANO.

Posmatrano za period januar–septembar 2020. godine sva društva za osiguranje su poslovala sa dobitkom.

Check Also

Stellantis izlazi na berze

Spajanje kompanija Peugeot S.A. (PSA grupa) i Fiat Chrysler Automobiles N.V (FCA), koje vodi ka …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *