Glavni grad u 2021. zaposliće 60 ljudi

Glavni grad u narednoj godini zaposliće oko 60 radnika, saopštila je Snežana Popović, sekretarka za finansije na jučerašnjoj Centralnoj javnoj rapravi o Nacrtu budžeta Glavnog grada za narednu godinu.

Ovaj podatak Popović je saopštila odgovarajući na pitanje Dana da li je povećanje iznosa za bruto zarade koji je predviđen Bacrtom budžeta za narednu godinu uzrok povećanja plata zaposlenima, ili je u pitanju novo zapošljavanje.

Budžetom Glavnog grada za 2020. godinu za bruto zarade bilo je opredijeljeno 10.966.900 eura, rebalansom 11.049.300, dok je nacrtom budžeta za narednu godinu za ovu namjenu predviđeno 11.329.000 eura.

“Bruto zarade su planirane 2,5 odsto više u odnosu na ono što je bilo predviđeno rebalansom budžeta. Nije riječ o povećanju zarada, već o novom zapošljavanju koje je bilo planirano za popunu u 2020. godini, ali nije realizovano zbog aktuelne situacije. Ta zapošljavanja planiramo da realizujemo tokom 2021. godine, a ona su planirana u Sekretarijatu za komunalne poslove, Službi zaštite, Službi za zajedničke poslove, Komunalnoj policiji i Komunalnoj inspekciji. S obzirom da ćemo naredne godine imati i završeno Gradsko pozorište, tu je planirano zapošljavanje, čini mi se 14 ljudi. Zatim, planirano je zapošljavanje u Javnoj ustanovi za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psiho-atkivnih supstanci, Narodnoj biblioteci ‘Radodav Ljumović’. Uglavnom, to je sve u cilju boljeg obavljanja poslova, nova zapošljavanja su u skladu sa postojećim sistematizacijama. Planirana su zapošljavanja na devet mjeseci”, navela je Popović.

Gradska kasa u narednoj godini planirana je na 93.460.000 eura, što je za 3.859.500 eura više u odnosu na rebalansirani budžet za ovu godinu.

Kredit za autobuse na naplatu od 2026. godine

Janko Krstović (Demokrate) je pitao i zašto je Glavni grad morao da se kreditno zaduži za kupovinu novih autobusa, ako je iz prethodne godine prenijeto 12,5 miliona eura.

Snežana Popović je navela je da su razmatrali kreditne linije koji planiraju na period otplate na 15 godina i grejs period od pet godina.

“Otplata po ovom kreditnom zaduženju bi počela 2026. godine kada će Glavni grad izmiriti većinu obaveza po uzetim kreditima, tako da nam neće predstavljati opterećenje”, rekla je Popović.

Popović je navela da su u narednoj godini planirali povećanje subvencija prevoznicima, pa će im umjesto 90.000 eura u narednoj godini biti dato 270.000 eura.

Check Also

UNIQA grupa: Preliminarna dobit za 2020. veća od očekivane uprkos COVID-19

UNIQA je zaključila  2020. godinu, koju je obilježio COVID-19, nadmašivši očekivanja iz aprila 2020. Međutim, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *