Kondo hotel „Breza“ će imati 324 ležaja

Ovaj turistički kompleks je uvršten na vladinu listu razvojnih projekata u oblasti turizma. Ukupna bruto površina objekta sa podrumskim etažama je 16.460 kvadrata, a neto 14.981 metar kvadratni

Hotelski kompleks će imati 161 smještajnu jedinicu sa 324 ležaja, u okviru koga 144 dvokrevetne hotelske sobe i 17 apartmana. Glavni državni arhitekta Dragan Vuković je tivatskoj firmi dao saglasnost na izmijenjeno idejno rješenje u odnosu na ono iz 9. marta. Prema pisanju medija, izgradnja ovog kompleksa je počela u maju.

Izvršna direktorica CG Resorta je Olivera Peković, a osnivač tivatski CG Investment, čiji su vlasnici Igor Bidilo i Ivan Peković. Ovaj kompleks je uvršten na vladinu listu razvojnih projekata u oblasti turizma i dobio je saglasnost Vlade po osnovu ekonomskog državljanstva. Program na osnovu kojeg se kroz ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore može dobiti crnogorski pasoš oročen je na tri godine, do kraja naredne godine.

Kompleks će se nalaziti u okviru DUP-a ,,Breza“, na urbanističkim parcelama UP 194 i UP 182. Ukupna površina parcela na kojoj je planirana izgradnja iznosi 6.845 kvadrata. Kompleks čine centralni objekat i depandans hotela. Ukupna bruto površina sa podrumskim etažama je 16.460 kvadrata, a neto 14.981 kvadrata.

Centralni objekat hotela imaće dvije podrumske etaže, prizemlje, dva sprata i potkrovlje. U prizemlju su četiri funkcionalne zone u vidu zajedničkih prostora, administrativne zone, poslovnih prostora i smještajnih jedinica. Zajedničke prostore čini centralni prijemni hol sa lobijem, lobi barom, centralnim toaletima, hodnicima i koridorima, i vertikalnim komunikacijama. U administraciji su kancelarijske prostorije zaposlenih, a poslovnu zonu čine komercijalni sadržaji kazino, ski shop&rental, dok su smještajne jedinice u vidu dvokrevetnih soba i apartmana.

Glavni ulaz centralnog objekta predstavlja ujedno i glavni ulaz u hotel. Pristupaće mu se sa jugozapadne strane, u nivou prizemlja. Ispred ovog ulaza biće formiran plato sa kružnom pristupnom internom saobraćajnicom, kao i nadstrešnica koja ga u potpunosti prekriva. Parkiranje je predviđeno u cjelosti u podzemnoj etaži centralnog objekta, sa kapacitetom od 90 parking mjesta.

Depadans hotela sastojaće se od podruma, suterena, prizemlja, dva sprata i potkrovlja. Prizemlje ovog objekta imaće nezavisan ulaz sa javne saobraćajnice. U sklopu prizemlja je predviđen manji lobi sa recepcijom, dok je preostali dio prizemlja kao i sve spratne etaže isključivo u funkciji smještajnih jedinica, u vidu dvokrevetnih soba i apartmana.

U rješenju glavnog državnog arhitekte se navodi da se promjene odnose na dodavanje bazena u spa zoni u podrumu depadansa i na dodavanje kazina u hotelu.

Promjene su odrađene u postojećem gabaritu objekta.

Check Also

ePoslovanje: Šta je to eRačun i zašto nam je potreban

Privredna komora i Asocijacija menadžera Crne Gore organizovale su panel na temu „ePoslovanje: Šta je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *