Još jedna banka u Srbiji promijenila vlasnike

Do promjene u vlasničkoj strukturi došlo je u skladu sa prethodno datim saglasnostima Narodne banke Srbije, potvrđeno je iz kabineta guvernera.

U pitanju je Opportunity banka a.d Novi Sad (Banka), čiji je dosadašnji jedini (100%) vlasnik bio Opportunity Transformation Investments Inc, sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, a koji je sada smanjio svoje učešće na 22 odsto.

Vlasnici Banke su postale dvije strane renomirane banke, specijalizovane za finansiranje kompanija, projekata i finansijskih institucija u interesu razvoja društveno odgovornog, ekološki održivog i inovativnog poslovanja, sa sjedištem u Njemačkoj (UMWELTBANK Nimberg, sa 30% učešća i GLS Gemeinschaftsbank Bohum, sa 19,99% učešća) i dva pravna lica – TRIODOS SICAV II, Luksemburg sa 14% učešća i LEGAL OWNER TRIODOS FUNDS B.V., Holandija sa 14% učešća.

Promjena vlasničke strukture bilo koje banke, koja podrazumijeva sticanje (direktno ili indirektno) vlasništva u banci koje omogućava 5% ili više glasačkih prava, dozvoljena je samo uz prethodnu saglasnost Narodne banke Srbije, koja je ovim licima data 30.10.2020. godine, podsećaju iz kabineta guvernera.

Check Also

NBS urging the banks not to increase interest rates on savings

The National Bank of Serbia (NBS ) has called on the banks, ahead of the …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *