Ministarstvo finansija

Ministarstvo finansija nije razgovaralo sa MMF-om o budžetu

Ministarstvo finansija, kada je u pitanju priprema i parametri nacrta budžeta za narednu godinu u dosadašnjem periodu, nije imalo komunikaciju sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).

To je zvanično odgovoreno u resoru kojim rukovodi odlazeći ministar Darko Radunović na pitanje da li su ključni parametri predstojećeg budžeta za narednu godinu usaglašeni sa MMF-om, kako pojedinci spekulišu u javnosti, te da ih buduća Vlada ne može mijenjati.

“Ministarstvo finansija ima redovnu komunikaciju sa svim međunarodnim finansijskim partnerima, uključujući MMF sa kojim, pored redovnih konsultacija, koristi tehničke podrške eksperata MMF-a u domenu upravljanja dugom, poreskih izuzeća, reforme poreske administracije, sprovođenja analize upravljanja javnim investicijama… Potpisali smo kreditni aranžman sa MMF-om kroz instrument brzog finansiranja u cilju ublažavanja negativnih efekata pandemije kovid-19 na javne finansije i obezbijeđivanja potrebnog novca za finansiranje u ovoj godini. Kada je u pitanju priprema i parametri Nacrta zakona o budžetu za 2021. godinu, u dosadašnjem periodu ministarstvo nije imalo komunikaciju sa MMF-om”, kazali su iz tog resora Vlade.

Ministarstvo finansija je saopštilo da je nacrt budžeta urađen u zakonskom roku do 30. oktobra, ali ga nijesu poslali Vladi pa Skupštini jer je mandatar za sastav nove Vlade Zdravko Krivokapić najavio reorganizaciju izvršne vlasti.

Krivokapić je najavio da će do 20. decembra imati predlog budžeta, a tvrdi da od Ministarstva finansija nijesu mogli dobiti potrebne informacije o zapošljavanju i potrebnom za planiranje budžeta.

Resor Radunovića je to negirao i pozvao Krivokapića na sastanak, kao i da dostavi nacrt uredbe o novoj organizaciji javnog sektora da bi se na vrijeme informacioni sistem za planiranje i pripremu budžeta i povezivanje programske djelatnosti prilagodio novoj organizacionoj šemi.

Kandidati za ministre: Dobiće plan reorganizacije

Iz stručnog finansijsko-ekonomskog tima mandatara su na pitanje “Vijesti” da li će dostaviti ono što je Ministarstvo finansija tražilo, kazali da će “potrebne informacije i izlaganje plana reorganizacije na adekvatan način komunicirati sa predstavnicima Ministarstva finansija Vlade u tehničkom mandatu, ako sa te adrese postoji istinska volja za eliminisanje potencijalnih opstrukcija”.

“Optimizacija broja ministarskih mjesta je prvi korak ka unapređenju državne uprave i njeno potpuno stavljanje u službu izgradnje temelja razvoja našeg društva koji su vladavina prava, ekonomija i javne finansije i zdravlje i obrazovanje. U skladu sa obrazloženjima koje je mandatar već dao, Vlada će imati 12, umjesto dosadašnjih 18 ministarstava. To podrazumijeva reorganizaciju i posljedičnu sistematizaciju državne administracije i cjelokupne javne uprave. Potrebne informacije i izlaganje plana reorganizacije ćemo na adekvatan način iskomunicirati sa predstavnicima Ministarstva finansija Vlade u tehničkom mandatu, ako sa te adrese postoji istinska volja za eliminisanje potencijalnih opstrukcija. Na primjeru potraživanja informacija o “podnijetim zahtjevima za zasnivanje radnog odnosa u državnoj upravi u periodu od 1. 9. 2020. godine do 26. 10. 2020”, naišli smo na odbijanje dosadašnjeg Ministarstva finansija. Nadamo se da to neće biti slučaj i po ovom pitanju”, navodi se u odgovorima koje potpisuju kandidati za ministre finansija i socijalnog staranja, ekonomskog razvoja i kapitalnih investicija Milojko Spajić, Jakov Milatović i Mladen Bojanić.

Oni su poručili da će potpuniju sliku o ključnim parametrima budžeta za narednu godinu imati nakon predstojećeg sastanaka koji je prilika za otklanjanje mnogih nedoumica i što realniji uvid u stanje koje zatiču.

Recesija u zemlji jedna od najvećih u Evropi, a tome je, između ostalog, doprinijela pogrešna ekonomska politika dosadašnje vlasti, koja je skoro “sva jaja ekonomske aktivnosti stavila u jednu korpu” – turizam, ocjena je Spajića, Milatovića i Bojanića

Kandidati za ministre se nadaju da će tim koji predloži Ministarstvo finansija biti kooperativan, da neće nailaziti na opstrukcije i da je u interesu svih građana Crne Gore da se što posvećenije pristupi problematizovanoj temi.

Aranžman sa MMF-om opcija

Mandatar je prošle sedmice izjavio da je za njegovu vladu aranžman sa MMF-om opcija.

“Ako to bude jedina mjera premoštavanja velikih ekonomskih problema koje imamo, vjerovatno ćemo ući u aranžman sa MMF-om, pri čemu želimo da u tome uradimo racionalizaciju javne uprave. Ovo je je prvi iskorak ka toj racionalizaciji (smanjenje broja ministarstava), a želimo da zadržimo plate i penzije na nivou koji sada imamo”, istakao je Krivokapić.

“Vijesti” su pitale kabinet Radunovića da li je aranžman sa MMF-om kao podrška budžetu izvjesna opcija za narednu godinu.

“Podrška MMF-a je zajednička odluka Vlade i MMF-a i do njene realizacije potrebno je vrijeme i ispunjavanje svih proceduralnih aspekata. MMF je kredibilan partner i sa njegovom podrškom sa velikom izvješnošću se mogu obezbijediti sredstva koja se zahtijevaju na tržištu kapitala. U kojoj mjeri će biti neophodno razmatrati aranžman sa MMF-om zavisiće od održivosti, stabilnosti i kredibilnosti fiskalne politike koju će Vlada prezentovati u okviru budžeta za 2021. godinu, te percepcije inostranih investitora prilikom izlaska na tržište kapitala”, odgovoreno je iz MF-a.

Jaka recesija, pogrešne odluke, dodatno unazadili turizam…

Tri kandidata za ministre su kazali da se promjena vlasti u Crnoj Gori dešava u nikada težem ekonomskom trenutku, da je recesija u zemlji jedna od najvećih u Evropi.

“Tome je, između ostalog, doprinijela pogrešna ekonomska politika dosadašnje vlasti, koja je skoro “sva jaja ekonomske aktivnosti stavila u jednu korpu” – turizam. Istovremeno, nerazumnim odlukama o zatvaranju granice sa nekim od najznačajnijih emitivnih turističkih tržišta u toku ljetnje sezone, prošla vlast je dodatno unazadila turističku i cjelokupnu ekonomsku aktivnost u zemlji. Crna Gora je u poprilično nezavidnoj situaciji i po pitanju javnog duga, koji je prema podacima međunarodnih finansijskih institucija preko 90 odsto BDP-a, što Crnu Goru karakteriše kao najzaduženiju zemlju u centralnoj i istočnoj Evropi. Dio toga duga nastao je i kao posljedica loših, a nekada i štetnih, poslovnih i ekonomskih odluka dosadašnje vlasti”, navodi se u odgovorima Bojanića, Spajića i Milatovića “Vijestima”.

Objašnjeno je da te pogrešne odluke iz prošlosti danas značajno limitiraju visinu pomoći koju država može da pruži privredi i socijalno ugroženom stanovništvu u jeku krize zbog koronavirusa.

Nesporazum ili izbjegavanje za redovni sastanak kod MMF-a

Krivokapić je prošle sedmice u emisiji “Načisto” na Televiziji Vijesti izjavio da su on i Spajić imali komunikaciju sa MMF-om i da je trebalo da se održi telefonska konferencija gdje bi, pored njih, bili Radunović i odlazeći premijer Duško Marković, ali da su predstavnici tehničke Vlade odbili sastanak u tom sastavu.

“Vijesti” su pitale Ministarstvo finansija za razloge odbijanja te konferencije, odgovaraju da nije bilo zvaničnih zahtjeva za proširenje delegacije, a da su bili na redovnim sastncima od 12. do 22. oktobra.

Navode da se sa MMF-om i Svjetskom bankom održavaju redovni jesenji i proljećni sastanci, za koje se utvrđuje procedura registracije učesnika delagacija.

“Tokom tih sastanaka Ministarstvo finansija nije dobilo zvanični zahtijev niti je imalo direktnu komunikaciju sa zainteresovanim stranama da delegacija bude proširena. S obzirom na izjave po ovom pitanju, očigledno je da je došlo do nesporazuma, te ne bismo komentarisali navode u pojedinostima, već ako bude potrebno, pojašnjenje će biti dato u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima buduće Vlade”, istakli su iz Ministarstva.

Na tim sastancima, gdje učestvuje i Centralna banka, diskutuje se o izazovima za ekonomiju, relevantnim pitanjima o finansijskom sistemu, maakroekonomskoj i fiskalnoj politici…

Kandidati za ministre su kazali da su, imajući u vidu opasnost ekonomske situacije u zemlji i želji da dobiju što bolji uvid u stanje javnih finansija kako bi adekvatno prišli kreiranju ekonomske politike, bili razočarani “blokadom njihovog prisustva na redovnom godišnjem sastanku Vlade sa MMF-om za koji smo kao Vlada u nastajanju od MMF-a dobili pozivnicu da učestvujujemo”.

“Taj postupak je bio loš primjer pred međunarodnom finansijskom zajednicom i štetan po građane i privredu. Zato poziv Ministarstva finansija na dijalog može biti pomak ka boljem postupanju dosadašnje vlasti, te očekujemo da počne u što skorijem roku”, poruka je tri kadidata za ministre.

Check Also

Iznenada preminuo prvi čovjek bankarske kompanije Rotšild

Baron Bendžamin de Rotšild, koji je bio na čelu porodične kompanije poznate širom svijeta, preminuo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *