Za deset dana u javnoj upravi raspisano preko 50 oglasa za posao

Na portalu Uprave za kadrove juče su bila aktivna 53 oglasa i konkursa, kojima se traže novi radnici u javnoj upravi, savjetnici, referenti, inspektori i ostali izvršni kadar što, prema ocjeni sagovornika “Dana”, predstavlja nastavak partijskog zbrinjavanja pristalica odlazeće vlasti, prije svega DPS-a, koja sada ne mareći za ekonomsku krizu novoj vladi pokušava da ostavi što goru situaciju. Konkursi su raspisani 4,6,11,13. i 16. novembra, te traju u periodu do 19. novembra i do 1. decembra.

Prema oglasima, Poreska uprava zapošljava načelnika, referenta i savjetnika, Uprava za inspekcijske poslove 13 inspektora, a oglase za zapošljavanje raspisali su i Osnovni sud u Ulcinju, Sekretarijat Tužilačkog savjeta i Sud za prekršaje u Podgorici. Osim navedenih, zapošljavaju i ministarstva i to vanjskih poslova revizora i sekretara, zdravlja dva sekretara i jednog referenta, dok resor sporta traži savjetnika za odnose s javnošću iako uskoro treba da dođe novi tim u taj resor. Osim toga, Ministarstvo unutrašnjih poslova, zapošljava dva savjetnika, a resor odbrane je iskazao potrebu za rukovodioca u odjeljenje za unutrašnju reviziju.

Resor finansija zapošljava po jednog savjetnika i arhivara, a na spisku institucija koje sprovede proceduru zapošljavanja, između ostalih, još su Fond za zdravstveno osiguranje, Uprava za šume, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, Uprava carina, Uprava za dijasporu…. Zavoda za metrologiju konkursom traži pomoćnika direktora.

(Opširnije u današnjem “Dan”-u)

Check Also

Addiko banka fiksira vrijednost 3M EURIBOR-a na dvije godine

Addiko banka odlučila je da svojim klijentima sa varijabilnim kamatnim stopama na kredite omogući fiksiranje …

Leave a Reply

Your email address will not be published.