Nacrt budžeta spreman, čeka novu vladu

Nacrt zakona o budžetu za 2021. godinu, shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, pripremljen je 30. oktobra. Nakon konsultacije sa Vladom, s obzirom na najave o formiranju vlade početkom novembra, odlučeno je da se Nacrt budžeta za 2021. godinu ne stavlja u dalju proceduru, već da bude predmet razmatranja novoformirane vlade, imajući u vi du da godišnji zakon o budžetu treba da sadrži fiskalni izkaz politika koje će se sprovoditi u narednom periodu, a o kojima će odlučivati nova vlada, saopšteno je juče iz Ministarstva finansija.

Resor Darka Radunovkća reagovao je na izjavu mandatara Zdravka Krivokapića u vezi sa nemogućnošću dobijanja informacija o Nacrtu budžeta za 2021. godinu. Krivokapić je najavio predlog budžeta do 20. decembra.

– Ministarstvo finansija u dosadašnjem periodu nije bilo kontaktirano od strane gospodina Krivokapića i njegovog stručnog tima sa iskazanim interesovanjem za dobijanje informacija o Nacrtu budžeta za 2021. godinu, naveli su iz tog vladinog resora.

Napomenuli su da izrada godišnjeg zakona o budžetu počinje već u januaru, te da nacrtu budžeta prethodi izrada stručnih uputstava, smjernica, organizovanje velikog broja radnih sastanaka i značajan obim uloženog truda i napora zaposlenih, te apelujemo da se u javnosti ne omalovažava rad zaposlenih u Ministarstvu finansija i drugim institucijama, koji su, u izuzetno otežanim okolnostima izazvanim pandemijom virusa korona, radili na pripremi ovog dokumenta.

– Ministarstvo finansi ja poziva gospodina Krivokapića i njegov stručni tim da stupe u kontakt sa Ministarstvom finansija, ukoliko se smatra za shodnim, i iskažu interesovanje po ovom i svim drugim pitanjima koja se smatraju urgentnim u ovom periodu prije formiranja vlade. Po iskazanom interesovanju, ministarstvo će obezbijediti sve zahtijevane informacije, i staviti ih na raspolaganje, a koje su u nadležnosti ministarstva i koje može podijeliti u skladu sa zakonom. Ukoliko se smatra korisnim, Ministarstvo finansija predlaže održavanje radnih sastanaka u narednom periodu, u okvirima mjera utvrđenih naredbama NKT-a i ministra zdravlja, u cilju prezentovanja karakteristika nacrta budžeta za narednu godinu i pojašnjenja svih otvorenih pitanja i nedoumica, saopštili su iz ministarstva.

Izvor: Dan

Check Also

Nijedna ponuda za Robnu kuću

Poništen je tender za prodaju bivše Robne kuće Beograd sa zemljištem na uglu ulica Slobode …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *