Ponovljeni postupak po tužbi Avarona protiv kompanija Atlas Grupe

Vještak finansijske struke Dragan Đukić se, po nalogu Apelacionog suda, koji je ukinuo dio presude u sporu američke kompanije Avaron i kompanija Duška Kneževića Atlas grupe, Atlas fina i Atlas investa, u ponovljenom postupku izjasnio o načinu na koji je obračunao iznos kamata koje ova kompanija traži.

Apelacionom sudu nije bio sporan osnovni dug od 3,95 miliona eura, ali jesu kamate od 1,8 miliona. Navedeno je da prvostepeni sud nije dao jasan zadatak finansijskom vještaku u vezi prava na zateznu kamatu i stope koja je trebalo da bude primjenjena.

Đukić je objasnio da je glavni dug i kamate obračunao na osnovu ugovora i aneksa između stranaka u sporu, kojima je bila definisana otplata zajma, pa je došao do zaključka da je dogovoreno da na neotplaćeni dug teče kamata od sedam odsto godišnje od maja 2013. godine, kada je presjekom stanja utvrđeno da je ukupan dug 5,5 miliona eura sa uključenom ugovorenom kamatom od dva miliona, ukazujući da je riječ o novoj glavnici. Naglasio je da nije računata zatezna kamata, kako zaključuje Apelacioni sud, već je riječ o obračunu redovne kamate. Prigovarajući njegovom iskazu, advokat Atlasa Milovan Milošević naveo je da kamata po svojoj prirodi nikada ne može biti pripojena glavnici. Navodi da u ukidnom rješenju nije ukazano da je obračunata zatezna kamata, već je naložeo sudu da cijeni ništavost odredbe u vezi ugovorene kamate.

Atlas grupa je sa Avaronom prije 11 godina ugovorila zajam 3,5 miliona eura koje je trebalo da vrati za četiri godine uz dva miliona eura ugovorene kamate. Zato je Atlas prvobitno garantovao odobrenjem Avaronu da, nakon izgradnje Atlas Kapital centra, upiše hipoteku na četiri hiljade kvadrata poslovnog i stambenog prostora koje je trebalo da im pripadne. Kako te nekretnine nijesu dobili, aneksom je dogovoreno da vraćanje duga mjenicama garantuju druge dvije Kneževićeve kompanije. Osim toga, bilo je dogovoreno i da preuzmu otplatu kredita koje su Avaron i ICL Inžinjering podigle kod Atlas i Invest banke, koje su od prošle godine u stečaju. Na taj način dug je trebalo da bude umanjen za 3,7 miliona eura, ali taj dogovor nije realizovan. Nekadašnji partneri su se, nakon isteka od četiri godine, saglasili da je dug Atlasa prema Avaronu 5,5 miliona eura.

Check Also

Addiko banka fiksira vrijednost 3M EURIBOR-a na dvije godine

Addiko banka odlučila je da svojim klijentima sa varijabilnim kamatnim stopama na kredite omogući fiksiranje …

Leave a Reply

Your email address will not be published.