Prihodi od energetskog kabla premašili sedam miliona eura

Crnogorski elektroprenosni sistem za devet mjeseci je ostvario prihode u iznosu od 37.306.530 eura, što je za oko 20 odsto (6,3 miliona eura) više nego u istom periodu prošle godine, pišu Dnevne novine.

Kada je u pitanju podmorski energetski kabl, samo od alokacije prekograničnih kapaciteta, CGES je prihodovao 3,8 miliona eura.

Ukupni prihodi od tog projekta su premašili sedam miliona eura od početka godine.

U jeku pandemije korona virusa, CGES je uspio da smanji rashode i to za 1,4 miliona eura. Ukupni rashodi, za period 1. januar 30. septembar, iznosili su 26.510.622 eura.

Neto rezultat kompanije, za devet mjeseci, iznosio je 9,8 miliona eura i veći je za sedam miliona u odnosu na isti period lani.

“Povećanje rezultata poslovanja u odnosu na prethodnu godinu rezultat je najvećim dijelom značajno većih prihoda i to, prije svega, prihoda od alokacije prekograničnih kapaciteta i naknade za pokrivanje dozvoljenih gubitaka u prenosu”, navodi se u izvještaju kompanije.

Po osnovu komercijalne upotrebe podmorskog kabla prema Italiji, koja je počela 28. decembra prošle godine, kompanija je za devet mjeseci 2020. godine ostvarila prihod od alokacije prekograničnih kapaciteta u iznosu od 3,8 miliona eura što je u značajnoj mjeri imalo efekat na finansijske izvještaje.

“Pored direktnog prihoda na granici sa Italijom, puštanje u rad podmorskog kabla posljedično je uticalo i na veliko interesovanje za dodjelu prekograničnih kapaciteta i na ostalim granicama Crne Gore što je uticalo i na značajno veće ukupne prihoda po ovom osnovu u odnosu na planirane vrijednosti”, objasnili su u CGES-u.

Potencijalni rizik, navode u CGES-u je moguće odlaganje naplate jednog dijela potraživanaja u 2020. godini uslijed novonastale epedimiološke situacije vezane za korona virus.

Imajući u vidu da je CGES regulisani subjekat, čiji je najveći dio prihoda zagarantovan Odlukom Regulatorne agencije za energetiku, koji se jednim dijelom bazira na tarifama prema proizvođačima električne energije, a drugim dijelom na tarifama prema ostalim korisnicima (korisnicima distributivnog sistema prevashodno), sami nivo ovih prihoda može varirati uslijed drugačijeg nivoa proizvodnje i konzuma ali ne u mjeri da se značajnije odrazi na poslovanje.

“Tome u prilog ide i činjenica da je konzum u distributivnoj mreži u martu mjesecu na nivou planiranog. Svakako, na osnovu sprovedene analize o uticaju navedenog događaja na poslovanje kompanije, i razvoja više scenarija vezanih za naplatu potraživanja prema ključnim korisnicima sistema, utvrđeno je da odlaganje naplate jednog dijela potraživanja ne bi ugrozilo likvidnost i kontinuitet poslovanja CGES-a u tekućoj godini”, objasnili su u Crnogorskom elektroprenosnom sistemu.

Vrijednost projekta povezivanja Italije i Crne Gore iznosi oko milijardu eura, s tim što Crna Gora učestvuje u realizaciji sa 100 miliona eura.

Ukupna dužina kabla između Peskare i Rta Jaz iznosi 455 kilometra, od čega je dužina podmorskog dijela 433 kilometra.

U okviru projekta CGES gradi trafostanicu Lastva, koja će koštati 38,5 miliona, te dalekovod od Lastve do Pljevalja vrijedan 67,5 miliona eura.

Check Also

Elektroprivreda će tražiti preuzimanje Kombinata aluminijuma

Iz Elektroprivrede (EPCG) razmišljaju o preuzimanju upravljanja Kombinatom aluminijuma (KAP) čime bi garantovali zarade zaposlenima …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *