Plantaže poslovale negativno: Gubitak će se znatno uvećati, drastično se smanjuju plate

Rezultat poslovanja kompanije 13. Jul – Plantaže u prvih devet mjeseci 2020. godine je negativan i dva puta je veći od prošlogodišnjeg. Gubitak će se do kraja poslovne godine znatno uvećati, što će dalje zaoštriti već izraženi problem likvidnosti, posebno u odnosu na dobavljače, jer predstoje krupne nabavke za sljedeću proizvodnu godinu, saopštio je danas Odbor direktora te firme, dodajući da zbog pada prihoda, uz skoro iste troškove, koji se ne mogu dalje značajno smanjiti, dolazi do drastičnog smanjenja plata u kompaniji, kao i velikog problema u izmirivanju obaveza prema dobavljačima i državi.

Kako ističu, na današnjoj sjednici Odbor je prihvatio Informaciju menažmenta o rezultatima u proizvodnji, koji su veoma dobri, u uslovima u kojima se odvijala.

“U prethodnom devetomjesečnom periodu, proizvedeno je 14,4 miliona kilograma vinskog groždja, 1,6 miliona kilogram stonog groždja; 7,9 miliona flaširanih proizvoda vina i prirodnih rakija; 900 hiljada kilograma breskve; 107 hiljada kilograma ribe i riblje mlađi. Zaključeno je da su zaposleni i menadžment kompanije učinili izuzetne napore u organizaciji i vođenju specifične poljoprivredne proizvodnje, čime se obezbjeđuje tržišna perspektiva kompanije za narednu godinu”, navode u Odboru direktora.

Ukazuju da su glavni problemi kompanije proizašli iz nemogućnosti plasmana osnovnih proizvoda vina i rakija, posebno na domaćem tržištu (smanjenje veće od 60 odsto), zbog pada turističke potrošnje.

“U ovom periodu je ostvaren ukupan prihod od prodaje proizvoda i usluga 10,5 miliona eura ( prema 16,7 miliona eura u istom periodu prethodne godine ili oko 60 odsto prošlogodišnjeg). Posebnim naporom sektora prodaje i marketinga izvoz je manji za (samo) 12 odsto, tako da je ostvarena prodaja od 4,7 miliona eura u odnosu na 2019. godinu. S druge strane, povećani su prihodi od prodaje breskve za 159 odsto, stonog groždja za 189 odsto i ribe za četiri odsto”, dodaju u Odboru.

Kako kažu, racionalnim poslovanjem smanjeni su rashodi za 2,7 miliona eura, i u odnosu na prošlogodišnje iznose 89 odsto.

“Plantaže su sasvim izložene uticaju korone na prodaju osnovnih proizvoda (vina i rakije). Ova kompanija je do sada dobila samo 1,2 miliona eura kredita od IRF, a nije ostvarila ni jedan euro subvencija iz prva dva Vladina paketa. Plantaže strancu prodaju preko 80 odsto svoje proizvodnje vina (turisti u Crnoj Gori i preko 40 zemalja gdje se vino izvozi). Ako se imaju u vidu troškovi proizvodnje u “Plantažama” onda su teškoće razumljivije. Plantaže treba da obrade 2.500 hektara vinograda, voćnjaka, maslinjaka, matičnih i loznih posloga, da orežu oko 10.000.000 čokota vinove loze, oko 83 hektara breskve, da angažuju oko 500 zaposlenih (stalnih i sezonskih radnika), koji treba da odrade naredne proizvodne operaciju u vinogradu. Primjera radi, na Ćemovskom polju radi 24 bunara koji koriste električnu energiju i naši godišnji računi su preko milion eura. Naša sva proizvodnja zavisi, znatnim dijelom, od vremenskih (ne)prilika, što je posebno pokazala prošla godina”, naglašavaju u Odboru direktoru.

To su, kako dodaju, samo neki podaci kojim ilustruju uticaj pandemije na poslovanje kompanije.

“Javno ističemo i izražavamo zhvalnost da nailazimo na razumijevanje naših kupaca i dobavljača, u mjeri koja je moguća u datim uslovima. Menadžment kompanije se uporno bori da sačuva proizvodnju i funkcionisanje složenog sistema u ovim nezapamćeno teškim uslovima, uz sve teškoće i neizvjesnosti, koje će dugo potrajati! Međutim, bez obzira na često nadljudske napore zaposlenih Plantaže ne mogu same da riješe aktuelne probleme, pa se očekuje odgovarajuće razumijevanje vlasnika, prevashodno u rješavanju sve izraženijih problema likvidnosti, kako ne bi bili “državna kompanija” samo na papiru”, poručuju iz Odbora direktora, koji je na današnjoj sjednici razmatrao i više tekućih pitanja iz svoje zakonske i statutarne nadležnosti.

Check Also

Potpisan protokol o izmjeni Zakona o fiskalizaciji: Advokati na poslu od ponedjeljka

Predsjednik Advokatske komore Zdravko Begović potpisao je protokol o saradnji za izmjenu Zakona o fiskalizacijisa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *